Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Szczytniki Duchowne (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Urząd Stanu Cywilnego Szczytniki Królewskie (pow. witkowski) 1888-1920
- brak danych - 1888 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1888-1914 Wtóropisy (sygn.: 25-45) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zdigitalizowano j.a. o sygn.: 1-24, 46-57, 81-89, 98-106, 110-112, 125-127, 131-139
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/3233/0/3/2 Księga małżeństw 1888 20
53/3233/0/3/5 Księga małżeństw 1889 20
53/3233/0/3/8 Księga małżeństw 1890 19
53/3233/0/3/11 Księga małżeństw 1891 23
53/3233/0/3/14 Księga małżeństw 1892 20
53/3233/0/3/17 Księga małżeństw 1893 19
53/3233/0/3/20 Księga małżeństw 1894 15
53/3233/0/3/23 Księga małżeństw 1895 17
53/3233/0/3/26 Księga małżeństw 1888 0
53/3233/0/3/29 Księga małżeństw 1889 0
53/3233/0/3/32 Księga małżeństw 1890 0
53/3233/0/3/35 Księga małżeństw 1891 0
53/3233/0/3/38 Księga małżeństw 1892 0
53/3233/0/3/41 Księga małżeństw 1893 0
53/3233/0/3/44 Księga małżeństw 1894 0
53/3233/0/3/47 Heiraths-Hauptregister 1896 18
53/3233/0/3/50 Heiraths-Hauptregister 1897 22
53/3233/0/3/53 Heiraths-Hauptregister 1898 19
53/3233/0/3/56 Heiraths-Hauptregister 1899 17
53/3233/0/3/59 Heiraths-Nebenregister 1895 0
53/3233/0/3/61 Heiraths-Nebenregister 1896 0
53/3233/0/3/64 Heiraths-Nebenregister 1897 0
53/3233/0/3/67 Heiraths-Nebenregister 1898 0
53/3233/0/3/70 Heiraths-Nebenregister 1899 0
53/3233/0/3/73 Heiraths-Nebenregister 1900 0
53/3233/0/3/76 Heiraths-Nebenregister 1901 0
53/3233/0/3/79 Heiraths-Nebenregister 1902 0
53/3233/0/3/82 Heiraths-Hauptregister 1900 21
53/3233/0/3/85 Heirats-Hauptregister 1901 21
53/3233/0/3/88 Heiraths-Hauptregister 1902 18
53/3233/0/3/91 Heiraths-Nebenregister 1903 0
53/3233/0/3/96 Heiraths-Nebenregister 1905 0
53/3233/0/3/99 Heirats-Hauptregister 1903 25
53/3233/0/3/102 Heirats-Hauptregister 1904 20
53/3233/0/3/105 Heirats-Hauptregister 1905 21
53/3233/0/3/108 Heirats-Nebenregister 1906-1906 0
53/3233/0/3/111 Heirats-Hauptregister 1906-1906 17
53/3233/0/3/114 Heirats-Nebenregister 1907-1907 0
53/3233/0/3/117 Heirats-Nebenregister 1908-1908 0
53/3233/0/3/120 Heirats-Nebenregister 1909-1909 0
53/3233/0/3/123 Heirats-Nebenregister 1910-1910 0
53/3233/0/3/126 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1907-1911 85
53/3233/0/3/129 Heirats-Nebenregister 1911-1911 0
53/3233/0/3/132 Heirats-Nebenregister 1912-1912 21
53/3233/0/3/135 Heirats-Nebenregister 1913-1913 24
53/3233/0/3/138 Heirats-Nebenregister 1914-1914 11
53/3233/0/3/141 Heirats-Nebenregister 1915-1915 0
53/3233/0/3/146 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1912-1919 0
53/3233/0/3/148 Rejestr główny małżeństw 1920-1920 0
53/3233/0/3/152 Heirats-Nebenregister 1917-1917 0
1 2

Amount of archival material

155

150

0

1.72

1.69

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -