Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Szczytniki Duchowne (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Urząd Stanu Cywilnego Szczytniki Królewskie (pow. witkowski) 1888-1920
- brak danych - 1888 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1888-1914 Wtóropisy (sygn.: 25-45) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zdigitalizowano j.a. o sygn.: 1-24, 46-57, 81-89, 98-106, 110-112, 125-127, 131-139
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/3233/0/4/3 Księga zgonów 1888 20
53/3233/0/4/6 Księga zgonów 1889 36
53/3233/0/4/9 Księga zgonów 1890 31
53/3233/0/4/12 Księga zgonów 1891 33
53/3233/0/4/15 Księga zgonów 1892 23
53/3233/0/4/18 Księga zgonów 1893 28
53/3233/0/4/21 Księga zgonów 1894 28
53/3233/0/4/24 Księga zgonów 1895 25
53/3233/0/4/27 Księga zgonów 1888 0
53/3233/0/4/30 Księga zgonów 1889 0
53/3233/0/4/33 Księga zgonów 1890 0
53/3233/0/4/36 Księga zgonów 1891 0
53/3233/0/4/39 Księga zgonów 1892 0
53/3233/0/4/42 Księga zgonów 1893 0
53/3233/0/4/45 Księga zgonów 1894 0
53/3233/0/4/48 Sterbe-Hauptregister 1896 22
53/3233/0/4/51 Sterbe-Hauptregister 1897 22
53/3233/0/4/54 Sterbe-Hauptregister 1898 0
53/3233/0/4/57 Sterbe-Hauptregister 1899 34
53/3233/0/4/62 Sterbe-Nebenregister 1896 0
53/3233/0/4/65 Sterbe-Nebenregister 1897 0
53/3233/0/4/68 Sterbe-Nebenregister 1898 0
53/3233/0/4/71 Sterbe-Nebenregister 1899 0
53/3233/0/4/74 Sterbe-Nebenregister 1900 0
53/3233/0/4/77 Sterbe-Nebenregister 1901 0
53/3233/0/4/80 Sterbe-Nebenregister 1902 0
53/3233/0/4/83 Sterbe-Hauptregister 1900 24
53/3233/0/4/86 Sterbe-Hauptregister 1901 32
53/3233/0/4/89 Sterbe-Hauptregister 1902 19
53/3233/0/4/92 Sterbe-Nebenregister 1903 0
53/3233/0/4/94 Sterbe-Nebenregister 1904 0
53/3233/0/4/97 Sterbe-Nebenregister 1905 0
53/3233/0/4/100 Sterbe-Hauptregister 1903 33
53/3233/0/4/103 Sterbe-Hauptregister 1904 21
53/3233/0/4/106 Sterbe-Hauptregister 1905 27
53/3233/0/4/109 Sterbe-Nebenregister 1906-1906 0
53/3233/0/4/112 Sterbe-Hauptregister 1906-1906 24
53/3233/0/4/115 Sterbe-Nebenregister 1907-1907 0
53/3233/0/4/118 Sterbe-Nebenregister 1908-1908 0
53/3233/0/4/121 Sterbe-Nebenregister 1909-1909 0
53/3233/0/4/124 Sterbe-Nebenregister 1910-1910 0
53/3233/0/4/127 Sterbe-Hauptregister 1907-1911 101
53/3233/0/4/130 Sterbe-Nebenregister 1911-1911 0
53/3233/0/4/133 Sterbe-Nebenregister 1912-1912 18
53/3233/0/4/136 Sterbe-Nebenregister 1913-1913 22
53/3233/0/4/139 Sterbe-Nebenregister 1914-1914 19
53/3233/0/4/142 Sterbe-Nebenregister 1915-1915 0
53/3233/0/4/144 Sterbe-Nebenregister 1916-1916 0
53/3233/0/4/147 Sterbe-Hauptregister 1912-1918 0
53/3233/0/4/149 Sterbe-Hauptregister 1919-1919 0
1 2

Amount of archival material

155

150

0

1.72

1.69

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -