^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 36
- brak danych -
1832

1832 - 1832
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie O-18639
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -