^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzonych

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 13
- brak danych -
1822

1822 - 1822
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie O-23886
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -