^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzonych

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 4
- brak danych -
1810-1811

1810 - 1811
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie O-23876
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -