^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta zmarłych

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 72
- brak danych -
1819-1821

1819 - 1821
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 8a
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie O-23881
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -