^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń, małżeństw i zejścia

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 29
- brak danych -
1830

1830 - 1830
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie O-23902
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -