^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń, małżeństw i zejścia

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 31
- brak danych -
1832

1832 - 1832
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie O-23904
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -