^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 69
- brak danych -
1870

1870 - 1870
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie O-45567
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -