^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 71
- brak danych -
1872

1872 - 1872
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie O-45569
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -