Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi sądu ziemskiego w Kaliszu

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi ziemskie kaliskie 1401 - 1793
- brak danych - 1401 - 1697
1703 - 1791
1793 - 1793
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
inwentarz drukowany Yes patrz też system informatyczny
Sąd ziemski w Kaliszu był sądem szlacheckim, w którym główną rolę odgrywał starosta (lub jego zastępca) jako namiestnik króla oraz: sędzia, podsędek, wojewoda, podkomorzy i chorąży. Sąd objeżdżał województwo i odbywał sesje w powiecie; terminy, w których to się odbywało, nazywano roczkami. Kompetencje sądu ziemskiego obejmowały wszystkie sprawy, w których pozwana była szlachta, z wyjątkiem spraw przekazanych innym sądom (np. sejmikowym lub królewskim) oraz sprawy niesporne.
W 1792 r. jego kompetencje przejął sąd ziemiański.
Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, plenipotencje, inkwizycje, regestra.
W zespole wyodrębniono szczątek: 53/ 4/1 Księgi wieców kaliskich z lat 1543 - 1577.

W zespole zmikrofilmowano 218 j. a. o sygn.: Z. 1-Z. 218 (nr 53: 85297-85514) oraz inwentarz książkowy (nr 53 85515) oraz dopełnienia do 32 sygnatur: Z.21 (nr O 150278), Z.22-Z.23 (nr O: 150275-150276), Z.25 (nr O 150279), Z.26 (nr O 150277), Z.27-Z.30 (nr O: 150280-150283), Z.32 (nr O 150284), Z.34 (nr O 150290), Z.35-Z.38 (nr O: 150286-150289), Z.40-Z.48 (nr O: 150291-150299), Z.103-Z.110 (nr O: 150300-150307). Zdigitalizowano j.a. o sygn. : 1-54, 56-80, 102-218
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/4/0/-/1 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1401-1409 215
53/4/0/-/2 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1409-1416 274
53/4/0/-/3 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1417-1421 358
53/4/0/-/4 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1422-1425 440
53/4/0/-/5 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1426-1428 403
53/4/0/-/6 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1429-1430; 1432-1435 371
53/4/0/-/7 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1436-1438 317
53/4/0/-/8 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1440-1443 263
53/4/0/-/9 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1444-1447 277
53/4/0/-/10 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1448-1450 382
53/4/0/-/11 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1451-1453; 1455-1458 233
53/4/0/-/12 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1460-1462; 1464-1466; 1469-1471 281
53/4/0/-/13 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1472; 1476; 1479 101
53/4/0/-/14 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] ok.1401-1420 41
53/4/0/-/15 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] ok.1415-1440 209
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 12 13 14 15

Amount of archival material

218

218

0

19.80

19.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -