Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi wieców kaliskich

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1543 - 1577
- brak danych - 1543 - 1543
1555 - 1555
1557 - 1557
1565 - 1565
1567 - 1567
1575 - 1575
1577 - 1577
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały - brak danych -
inwentarz drukowany Yes wewnątrz sygn.: 21, 27, 32; patrz też baza ZOSIA
- brak danych - - brak danych - inw. drukowany - wewnątrz sygn.: 21, 27, 32; patrz też baza ZOSIA

Amount of archival material

0

0

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -