^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 53/4314/0 Akta miasta Leszno » Series:: units without series » File/unit:: I/512

Zestawienie nieruchomości należących do Żydów w Lesznie i należnych z tego tytułu podatków; język niemiecki

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa I/512
- brak danych -
brak daty, /XVIII wiek/

1701 - 1800
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - 840 ?
luzy - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
8°, 4 karty - w teczce kartonowej
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -