^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 53/4314/0 Akta miasta Leszno » Series:: units without series » File/unit:: I/614

Lista zaległości podatkowych Żydów w Lesznie; język hebrajski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa I/614
- brak danych -
brak daty - XVIII, XIX wiek

1701 - 1869
polski
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - C XIV. B 15, /885/
księga - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
1 składka bez oprawy, pismo hebrajskie
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -