^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 53/4331/0 Akta miasta Koźmin » Series:: units without series » File/unit:: I/2

Or. Stanisław Przyjemski, wojewoda poznański, powtarza i zatwierdza dokument Andrzeja Górki, kasztelana międzyrzeckiego z 7 XI 1575 w zamku koźmińskim wydany, którym Górka oznacza prawa i obowiązki mieszczan Wielkiego Koźmina, j. łac.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa I/2
- brak danych -
(7. XI. 1575) 17 X 1622 zamek koźmiński

1622 - 1622
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - Koźmin Dep. A. 3
- brak danych - rękopis
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
772 x 532 + 40 mm Tak
brak mikrofilmu
Zob. transumpty – inwentarz kartkowy dokumentów; in dorso notatka o prezentowaniu 23 IV 1796 specjalnemu komisarzowi „X 13/33” na k. 394/2; podpisy późniejszych dziedziców; poplamiony, wyblakły pieczęć Przyjemskich w czerwonym wosku sygnatowa w blaszanej puszce na niebieskiej taśmie jedwabnej, pieczęć obca, pergamin
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -