^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 53/4331/0 Akta miasta Koźmin » Series:: units without series » File/unit:: I/6

Or. Elżbieta z Branickich, księżna Sapieżyna, wojewodzina mścisławska, dziedziczka na Kodniu, Romanowie, Wisznicach ... ustala Bogusława Henczę jako annemera czyli osadziciela wsi Kazimierz w lasach koźmińskich – wykowskim i budzkim, na których osadza holendrów na 21 hubach, czyli włókach; z każdej włóki mają zapłacić po 3 czerwone złote i czynsz roczny po upływie siedmiu lat w wysokości 80 zł.; wolne pół włóki otrzymuje bakałarz i osadziciel Bogusław Hencza, za co winien, sprawować sądy. Ustala też obowiązki względem zamku koźmińskiego i podatki państwowe, j. pol.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa I/6
- brak danych -
6 III 1775 Koźmin

1775 - 1775
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - Deutsch Koschmin Zg. 82/40 nr 1
- brak danych - rękopis
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
490-493 x 497 mm Tak
brak mikrofilmu
Podpis: Elżbieta z Branickich Sapieżyna manu propria; in verso adnotacja o indukcie dokumentu do ksiąg grodzkich kaliskich 11 IX 1777; pergamin w przegięciach wyblakły 1 pieczęć lakowa wyciśnięta na pergaminie, 1 pieczęć w puszce przywieszona na lnianym pasie.
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -