Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Koźmin

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1318 - 1846
- brak danych - 1318 - 1846
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes system informatyczny; patrz też tradycyjny (sygn.: I 1-I 24)
Koźmin - miasto szlacheckie, lokacja przed 1318 r., przedtem wieś. 1. Dokumenty /Koźmin Niemiecki/ (6 j.a.) 1575-1775 (sygn.: I/1-I/6),
2. Księgi radzieckie /Koźmin Wielki/ (4 j.a.) 1634-1794 (sygn.: I/7-I/10),
3. Księgi ławnicze i wójtowskie /Koźmin Wielki/ (8 j.a.) 1576-1795, 1812-1813 (sygn.: I/11-I/18),
4. Księgi radzieckie /Koźmin Nowy/ (3 j.a.) 1689-1808 (sygn.: I/19-I/21),
5. Księgi ławnicze i wójtowskie /Koźmin Nowy/ (3 j.a.) 1676-1815 (sygn.: I/22-I/24),
6. Księga radziecka /Koźmin Niemiecki/ (1 j.a.) 1773-1792 (sygn. I/25),
7. Dochody i wydatki miejskie (2 j.a.) 1777-1786, 1782-1834 (sygn.: I/27, I/31),
8. Księga transakcji ziemią (1 j.a.) 1775-1799, 1835-1838 (sygn. I/26),
9. Materiały do różnych spraw spornych miasta (2 j.a.) 1318-1846 (sygn.: I/28-I/29),
10. Akta luźne (1 j.a.) 1757-1807 (sygn. I/30),
[1977 r.]
W zespole zmikrofilmowano 7 j.a. o sygn.: I25-I31 (nr O: 68419-68425), oraz zdigitalizowano (skany) 31 j.a. o sygn.: 1-31 (nr 53: 94777-94807)
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 31 8085
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/4331/0/-/I/28 Materiały do różnych spraw spornych miasta Nowego Koźmina, j. łac., pol., niem. 1318-1846 (odpisy z XVIII-XIX w.) 465
53/4331/0/-/I/29 Materiały do różnych spraw spornych miasta Nowego Koźmina, j. pol., niem. 1513-1805 334
53/4331/0/-/I/11 Księga czwarta wójtowska 1576 zaczęta, 1605 zakończona (Księga ławnicza i wójtowska), j. pol., łac. 1576-1605 615
53/4331/0/-/I/12 Protocolon nowo zaczęty wójtowski miasta Koźmina Wielkiego uczyniony pierwszy piątek po Niedzieli Głuchej roku 1618, j. pol. 1618-1646 352
53/4331/0/-/I/16 Księga miejska wójtowska i ławnicza ... j. pol. (1626) 1771-1795 419
53/4331/0/-/I/7 Księga burmistrzowska, j. pol. 1634-1684 207
53/4331/0/-/I/13 Księga siódma wójtowska (i ławnicza) 1646 zaczęta 1666 zakończona, j. pol. 1646-1666 482
53/4331/0/-/I/14 Księga ósma wójtowska (i ławnicza) 1666 zaczęta 1680 zakończona, j. pol. 1666-1680 411
53/4331/0/-/I/22 Księga wójtowska, j. pol. 1676-1766 572
53/4331/0/-/I/15 Księga wójtowska i ławnicza 1680-1732 837
53/4331/0/-/I/8 Księgi burmistrzowskie miasta Wielkiego Koźmina, j. pol. 1685-1759 569
53/4331/0/-/I/4 C. Aleksander Przyjemski, podstoli koronny, wobec pogorzeli m. Nowego Koźmina w r. 1685, nadaje mu nowe prawo, reguluje czynsze z gruntów i pastwisk, daje drzewo w lasach swoich, reguluje sądownictwo i sprawy administracyjne w Nowym Koźminie, j. pol. 1687 zamek koźmiński 9
53/4331/0/-/I/19 Księga radziecka Nowego Koźmina j. pol. 1689-1776 460
53/4331/0/-/I/9 Księga burmistrzowska i wójtowska, j. pol. 1730-1770 690
53/4331/0/-/I/30 Umowy i transakcje zawarte przed urzędem radzieckim m. Koźmina (1789, 1790); dekrety zapisy majątkowe, kontrakty i umowy zawarte przed urzędem wójtowskim m. Koźmina 1757-1807 1757-1807 33
1 2 3

Amount of archival material

31

31

0

1.12

1.12

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -