Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Koźmin

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1318 - 1846
- brak danych - 1318 - 1846
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes system informatyczny; patrz też tradycyjny (sygn.: I 1-I 24)
Koźmin - miasto szlacheckie, lokacja przed 1318 r., przedtem wieś. 1. Dokumenty /Koźmin Niemiecki/ (6 j.a.) 1575-1775 (sygn.: I/1-I/6),
2. Księgi radzieckie /Koźmin Wielki/ (4 j.a.) 1634-1794 (sygn.: I/7-I/10),
3. Księgi ławnicze i wójtowskie /Koźmin Wielki/ (8 j.a.) 1576-1795, 1812-1813 (sygn.: I/11-I/18),
4. Księgi radzieckie /Koźmin Nowy/ (3 j.a.) 1689-1808 (sygn.: I/19-I/21),
5. Księgi ławnicze i wójtowskie /Koźmin Nowy/ (3 j.a.) 1676-1815 (sygn.: I/22-I/24),
6. Księga radziecka /Koźmin Niemiecki/ (1 j.a.) 1773-1792 (sygn. I/25),
7. Dochody i wydatki miejskie (2 j.a.) 1777-1786, 1782-1834 (sygn.: I/27, I/31),
8. Księga transakcji ziemią (1 j.a.) 1775-1799, 1835-1838 (sygn. I/26),
9. Materiały do różnych spraw spornych miasta (2 j.a.) 1318-1846 (sygn.: I/28-I/29),
10. Akta luźne (1 j.a.) 1757-1807 (sygn. I/30),
[1977 r.]
W zespole zmikrofilmowano 7 j.a. o sygn.: I25-I31 (nr O: 68419-68425), oraz zdigitalizowano (skany) 31 j.a. o sygn.: 1-31 (nr 53: 94777-94807)
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/4331/0/-/I/16 Księga miejska wójtowska i ławnicza ... j. pol. (1626) 1771-1795 419
53/4331/0/-/I/17 Protokół stemplowany (Księga wójtowska i ławnicza), j. pol. 1778-1785 239
53/4331/0/-/I/18 Protokół spraw i sadów miasta Starego Koźmina oraz przywilejów niektórych przez oblatę podanych, tudzież obdukcji zaszłych ... j. pol. 1784-1793, 1812 150
53/4331/0/-/I/19 Księga radziecka Nowego Koźmina j. pol. 1689-1776 460
53/4331/0/-/I/20 Księgi wieczne burmistrzowskie miasta Nowego Koźmina do różnych transakcji przygotowane ... j. pol. 1776-1808 164
53/4331/0/-/I/21 Metryka miasta Nowego Koźmina obywatelów albo wieczne w księgi imion nowych mieszczan wpisy ..., j. pol. 1760-1793 74
53/4331/0/-/I/22 Księga wójtowska, j. pol. 1676-1766 572
53/4331/0/-/I/23 Księgi wieczne wójtowskie miasta Nowego Koźmina do różnych transakcji przygotowane ... j. pol. 1766-1811 198
53/4331/0/-/I/24 Księgi wieczne wójtowskie miasta Nowego Koźmina do różnych transakcji przygotowane ... j. pol. 1788-1815 62
53/4331/0/-/I/25 Księga radziecka kolonii niemieckiej w Koźminie, j. niem. 1773-1781, 1788-1792 54
53/4331/0/-/I/26 Kauf- und Verkaufsbriefe von der Jahre des Originales her in Deutsch Kosemiener Hauland (transakcje ziemią), j. niem., j. pol. 1775-1799, 1835-1838 88
53/4331/0/-/I/27 Ausgabe und Einnahme der Stadt Kosimin 1775 wie solche von der Teutschen Gemeinde freiwillig gegeben und verwand worden, j. niem. 1777-1786 22
53/4331/0/-/I/28 Materiały do różnych spraw spornych miasta Nowego Koźmina, j. łac., pol., niem. 1318-1846 (odpisy z XVIII-XIX w.) 465
53/4331/0/-/I/29 Materiały do różnych spraw spornych miasta Nowego Koźmina, j. pol., niem. 1513-1805 334
53/4331/0/-/I/30 Umowy i transakcje zawarte przed urzędem radzieckim m. Koźmina (1789, 1790); dekrety zapisy majątkowe, kontrakty i umowy zawarte przed urzędem wójtowskim m. Koźmina 1757-1807 1757-1807 33
1 2 3

Amount of archival material

31

31

0

1.12

1.12

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -