Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Poznania

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1254 - 1945
- brak danych - 1254 - 1254
1280 - 1280
1284 - 1284
1299 - 1299
1302 - 1302
1343 - 1344
1352 - 1352
1358 - 1358
1364 - 1364
1372 - 1372
1376 - 1376
1388 - 1391
1397 - 1945
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska niemiecki
polski
łaciński
japoński
włoski
inwentarz kartkowy Yes kartografia - 310 j. inw. (patrz też system informatyczny)
inne pomoce Yes - brak danych -
bez ewidencji No 2678 j.a.
indeks osobowy No elektroniczny, dotyczy kartoteki meldunkowej
inwentarz książkowy Yes A) dokumenty (syg. D 1- D 236, D 238-D 745) B) aktowe: a) starop.(syg. I 1- I 2343) b) XIX-XX w. (syg. 1- ...)
spis zdawczo-odbiorczy Yes aktowe - 11 j.a. (4 spisy w całości + 1- lp.:1-2), techniczna - 4 j.a. (lp.: 3-6)
Poznań do końca XVIII w. nie stanowił jednolitej całości administracyjnej, obok miasta królewskiego istniały niezależne jurydyki, posiadające samorząd, do miasta należały natomiast wsie. Miasto lewobrzeżne oparte było na dokumencie lokacyjnym z 1253 r. i z chwilą wykupu wójtostwa pod koniec XVI w. osiągnęło pełny samorząd. Przedstawicielem samorządu była Rada Miejska ze swym zwierzchnikiem -burmistrzem (było ich 2) - na czele, wybierana co roku i zatwierdzana przez starostę generalnego wielkopolskiego. Od 1779 r. wprowadzono urzędy prezydenta i wiceprezydenta. Rada miejska była organem zarządzającym, ustawodawczym i sądowniczym. W 1809 r. wprowadzono ustrój municypalny na wzór francuski, który przetrwał do 1831 r. W 1831 r. wprowadzono nową ordynację miejską, na podstawie której członków Rady Miejskiej wybierali mieszkańcy, posiadający wymagany cenzus majątkowy. Kolejna ordynacja pochodziła z 1853 r. Istotne zmiany ustrojowe wprowadziły dopiero władze polskie, które w 1928 r. umocniły zależność samorządu od władz państwowych.
Akta zespołu kończą się na 1945 r. (na podst. opracowania M. Miki).
Zespół zawiera materiały do dziejów miasta Poznania od XIII w. (dokumenty), poprzez księgi radzieckie, wójtowskie, przyjęć do prawa miejskiego itp. do akt spraw kancelarii XIX i XX w. Obejmują one wszystkie aspekty życia miasta i jego mieszkańców, także kartotekę meldunkową mieszkańców, prowadzoną od 1870 r. do poł. lat 30. XX w. inw. ks. - A) dokumenty (sygn. D 1- D 236, D 238-D 745) B), aktowe = a) starop.(sygn. I 1- I 2343), b) XIX-XX w.) inw. kart. przyjęty - kartografia:: 310 j. inw. (patrz też system informatyczny) spis zd.-odb. - aktowe - 11 j.a. (4 spisy w całości + 1- lp.:1-2), techniczna - 4 j.a. (lp.: 3-6) bez ewidencji - 2678 j.a.
W zespole zmikrofilmowano 372 j. a. o sygn.: I1 (nr O 67150), I38 (nr O 67151), I41-I42 (nr O 67152-67153), I108-I197 (nr O: 67154-67242), I199-I201 (nr O: 67243-67245), I203-I204 (nr O: 67246-67247), I223-I238 (nr O: 67248-67263), I240-I270 (nr O: 67264-67294), I273-I277 (nr O: 67297-67301), I279-I290 (nr O: 67302-67313), I324 (nr O 67314), I328 (nr O 67315), I330-I333 (nr O: 67316-67319), I335-I336 (nr O: 67320-67321), I341 (nr O 67322), I343 (nr O 67323), I356 (nr O 67324), I358 (nr O 67325), I398 (nr O 67326), I402-I403 (nr O:67327-67328), I405 (nr O 67329), I452 (nr O 67330), I456 (nr O 67331), I460 (nr O 67332), I462 (nr O 67333), I471-I475 (nr O: 67334-67338), I477 (nr O 67339), I479-I480 (nr O: 67340-67341), I484-I488 (nr O: 67342-67346), I490 (nr O 67347), I492-I605 (nr O: 67348-67461), I609-I613 (nr O: 67462-67466), I615-I630 (nr O: 67467-67482), I632-I637 (nr O: 67483-67488), I641 (nr O 67489), I643-I646 (nr O: 67490-67493), I648-I656 (nr O: 67494-67502), I658 (nr O 67503), I662 (nr O 67504), I664-I665 (nr O: 67505-67506), I668 (nr O 67507), I670-I675 (nr O: 67508-67513), I677-I686 (nr O: 67514-67523) oraz zdigitalizowano (skany) 1091 j. a. o sygn.: 14227-15317 (nr 53 91954-53 93044) oraz dokumenty pergaminowe i papierowe.


No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Wydział Ogólny 0 0
1.1 Sprawy organizacyjne, okólniki, zarządzenia 0 0
1.2 Sprawy ogólno-administracyjne 0 0
1.3 Sprawy administracyjno-policyjne 0 0
1.4 Rada miejska, deputacje 0 0
1.5 Sprawy biurowe 0 0
1.6 Posiedzenia magistratu 0 0
1.7 Topografia miasta (poszerzenie granic miasta, włączenie gmin podmiejskich) 0 0
1.8 Sprawy urzędnicze - wybór, nominacje 0 0
1.9 Sprawy majątku miejskiego, kasy miejskie 0 0
1.10 Sprawy ogólne dotyczące przedsiębiorstw i zakładów miejskich 0 0
1.11 Gazownia 0 0
1.12 Poznańska Kolej Elektryczna 0 0
1.13 Elektrownia 0 0
1.14 Wodociągi 0 0
1.15 Targi Poznańskie 0 0
1.16 Komunalna Kasa Oszczędności 0 0
1.17 Zakład Oczyszczania Miasta 0 0
1.18 Przeładownia Miejska 0 0
1.19 Majątek miejski Naramowice 0 0
1.20 Organizacja wydziałów i przedsiębiorstw miejskich 0 0
1.21 Sprawy dotyczące wydziałów budowlanych 0 0
1.22 Skargi i zażalenia 0 0
1.23 Urzędnicy, funkcjonariusze i robotnicy miejscy - pracownicy niżsi 0 0
1.24 Urzędnicy, funkcjonariusze i robotnicy miejscy - robotnicy i straż nocna 0 0
1.25 Urzędnicy, funkcjonariusze i robotnicy miejscy - uposażenie urzędników 0 0
1.26 Urzędnicy, funkcjonariusze i robotnicy miejscy - sprawy robotnicze, wynagrodzeń, wydziały 0 0
1.27 Urzędnicy, funkcjonariusze i robotnicy miejscy - ubezpieczenia, emerytury 0 0
1.28 Biblioteka ratuszowa 0 0
1.29 Archiwum miejskie 0 0
1.30 Zakup obrazów 0 0
1.31 Ratusz i pomieszczenia biurowe dla Wydziałów 0 0
1.32 Sprawy podatków miejskich 0 0
1.33 Ubezpieczenia inwentarza i majątku miejskiego 0 0
1.34 Sprawy prasowe 0 0
1.35 Sprawy pocztowe 0 0
1.36 Sprawy budżetowe 0 0
1.37 Wydatki i fundusze na różne cele 0 0
1.38 Kontrola wydziałów 0 0
1.39 Urząd Stanu Cywilnego 0 0
1.40 Rada Miejska - działalność Rady Miejskiej, protokolarze 0 0
1.41 Rada Miejska - wybory do Rady Miejskiej 0 0
1.42 Sprawy rozjemcze - instytucja rozjemców 0 0
1.43 Sprawy rozjemcze - wybory sędziów rozjemczych 0 0
1.44 Sądy pokoju, ławnicze 0 0
1.45 Naczelnicy obwodów 0 0
1.46 Sprawozdania Zarządu Miejskiego 0 0
1.47 Sejm i Senat - wybory do sejmu prowincjalnego oraz Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 0 0
1.48 Sejm i Senat - wybory do sejmu Rzeszy Niemieckiej (Reichstag) 0 0
1.49 Sejm i Senat - wybory do senatu niemieckiego (Abgeordnetenhaus) 0 0
1.50 Sejm i Senat - Sejmik prowincjonalny 0 0
1.51 Związek Miast 0 0
1.52 Powodzie 0 0
1.53 Statystyka - sprawy pożyczek 0 0
1.54 Statystyka - spisy ludności 0 0
1.55 Statystyka - spisy zwierząt 0 0
1.56 Działalność Urzędu Statystycznego 0 0
1.57 Statystyka cen 0 0
1.58 Statystyka - statystyka płac i zatrudnienia 0 0
1.59 Statystyka - spisy zwierząt i gospodarstw rolnych, statystyka produkcji rolnej 0 0
1.60 Statystyka - ruch ludności 0 0
1.61 Statystyka - zdrowotność 0 0
1.62 Statystyka - budownictwo 0 0
1.63 Statystyka - materiały statystyczne różnych instytucji, przedsiębiorstw itp.. 0 0
1.64 Statystyka - sprawy przemysłowe i handlowe 0 0
1.65 Statystyka - budżety domowe rodzin 0 0
1.66 Statystyka - wybory 0 0
1.67 Miejski Urząd Statystyczny - korespondencja, sprawy ogólne 0 0
1.68 Rocznik Statystyczny 0 0
1.69 Obywatelstwo miejskie 0 0
1.70 Herb miasta 0 0
1.71 Odznaki honorowe 0 0
1.72 Przyjęcia, uroczystości 0 0
1.73 Uroczystości związane z odsłonięciem pomników 0 0
1.74 Przyjęcie zagranicznych wycieczek, obchody, zjazdy itp.. 0 0
1.75 Towarzystwa, organizacje 0 0
1.76 Wystawy (niemieckie) 0 0
1.77 Wystawy - Powszechna Wystawa Krajowa i inne 0 0
1.78 Sprawa prezydenta miasta Poznania 0 0
1.79 Zwalczanie bezrobocia 0 0
1.80 Zdrowie publiczne - szpitale, komisje 0 0
1.81 Sprawy budowlane, polityka mieszkaniowa 0 0
1.82 Odznaczenia, nagroda literacka 0 0
1.83 Akademia 0 0
1.84 Teatr Miejski, Teatr Wielki 0 0
1.85 Wrzesień 1939 (administracja w czasie wojny od 1 do 14 IX 1939 r.) 0 0
1.86 Urząd Kontroli 0 0
1.87 Zarządzenia na wypadek wojny, gospodarka wojenna 0 0
2 Wydział Personalny 0 0
2.1 Akta personalne urzędników miejskich z okresu zaborów - burmistrzowie miasta 0 0
2.2 Akta personalne urzędników miejskich z okresu zaborów - radcowie miejscy (etatowi i nieetatowi) 0 0
2.3 Akta personalne urzędników miejskich z okresu zaborów - inni wyżsi urzędnicy 0 0
2.4 Akta personalne urzędników miejskich z okresu zaborów - lekarze miejscy 0 0
3 Wydział Szkolny 0 0
3.1 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - organizacja szkolnictwa 0 0
3.2 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - opieka szkolna /klasy dla słabo rozwiniętych, świetlice/ 0 0
3.3 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - frekwencja 0 0
3.4 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - budynki szkolne /budowa i rozbudowa szkół, sprawy budżetowe/ 0 0
3.5 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - sprawy nauczycieli, podania o zatrudnienie 0 0
3.6 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - programy nauczania w szkołach powszechnych 0 0
3.7 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - stypendia 0 0
3.8 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - Szkoła Wieczorowa 0 0
3.9 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - Szkoła Budowlana i Budowy Maszyn 0 0
3.10 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - szkoły zawodowe i dokształcające, kursy specjalne 0 0
3.11 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - Szkoła Handlowa 0 0
3.12 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - nauczanie prywatne, szkoły prywatne 0 0
3.13 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - higiena, zdrowie 0 0
3.14 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - wychowanie fizyczne 0 0
3.15 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - biblioteki szkolne 0 0
3.16 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - żłobki, przedszkola 0 0
3.17 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - problematyka mieszana 0 0
3.18 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - organizacja szkolnictwa miejskiego 0 0
3.19 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - zarządzenia, sprawozdania 0 0
3.20 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - spis szkół, rozbudowa 0 0
3.21 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - dzienniki klasyfikacyjne różnych szkół 0 0
3.22 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - sprawy nauczycieli 0 0
3.23 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - biblioteki szkolne 0 0
3.24 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - opłaty szkolne 0 0
3.25 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - stypendia 0 0
3.26 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły powszechne 0 0
3.27 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły prywatne 0 0
3.28 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły wydziałowe 0 0
3.29 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły handlowe /miejska, liceum/ 0 0
3.30 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły dokształcające 0 0
3.31 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły zawodowe 0 0
3.32 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły specjalne 0 0
3.33 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - ochronki, schroniska szkolne 0 0
3.34 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - wychowanie fizyczne, pływalnie itp.. 0 0
3.35 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - akcja dożywiania 0 0
3.36 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - opieka lekarska 0 0
3.37 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - kolonie, wycieczki, rozrywki kulturalne 0 0
4 Akta dotyczące kościołów /1829-1938/ 0 0
4.1 Kościół parafialny św. Marii Magdaleny w Poznaniu 0 0
4.2 Kościół parafialny w Głuszynie 0 0
4.3 Inne kościoły 0 0
5 Wydział Kultury i Sztuki 0 0
5.1 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - sprawy ogólne Biblioteki 0 0
5.2 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - rozbudowa Biblioteki 0 0
5.3 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - wydzierżawienie pomieszczeń instytucjom obcym i osobom prywatnym 0 0
5.4 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - ubezpieczenie biblioteki i zbiorów 0 0
5.5 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - zakup książek, katalogi 0 0
5.6 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - zarząd Biblioteki 0 0
5.7 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - personel Biblioteki 0 0
5.8 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - sprawy finansowe 0 0
5.9 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - kapitały fundacyjne Biblioteki 0 0
5.10 Ogólne sprawy dotyczące kultury - okres pruski /1850-1918/ 0 0
5.11 Ogólne sprawy dotyczące kultury - okres polski /1918-1939/ 0 0
5.12 Sprawozdania Zarządu Miejskiego 0 0
5.13 Nagrody literackie 0 0
5.14 Kronika Miasta Poznania 0 0
5.15 Inne wydawnictwa 0 0
5.16 Afisze teatralne 0 0
6 Wydział Opieki Społecznej 0 0
6.1 Okres pruski /1803-1939/ - budżet, sprawy finansowe 0 0
6.2 Okres pruski /1803-1939/ - domy pracy, zwalczanie żebractwa, bezdomni 0 0
6.3 Okres pruski /1803-1939/ - deputacja ubogich 0 0
6.4 Okres pruski /1803-1939/ - domy starców 0 0
6.5 Okres pruski /1803-1939/ - sierocińce, opieka nad dziećmi i młodzieżą 0 0
6.6 Okres pruski /1803-1939/ - organizacja rady sierocej /Waisenrat/ 0 0
6.7 Okres pruski /1803-1939/ - opieka nad chorymi 0 0
6.8 Okres pruski /1803-1939/ - pomoc w czasie wojny 0 0
6.9 Okres pruski /1803-1939/ - opieka nad niemowlętami i kalekami 0 0
6.10 Okres pruski /1803-1939/ - zwalczanie chorób zakaźnych i alkoholizmu 0 0
6.11 Okres pruski /1803-1939/ - leczenie ubogich, umieszczanie w zakładach leczniczych i psychiatrycznych 0 0
6.12 Okres pruski /1803-1939/ - pomoc w naturaliach dla ubogich 0 0
6.13 Okres pruski /1803-1939/ - towarzystwa dobroczynne 0 0
6.14 Okres pruski /1803-1939/ - zakłady wychowawcze i inne formy pomocy społecznej 0 0
6.15 Okres polski /1919-1939/ - organizacja opieki nad ubogimi 0 0
6.16 Okres polski /1919-1939/ - lecznictwo 0 0
6.17 Okres polski /1919-1939/ - domy starców 0 0
6.18 Okres polski /1919-1939/ - opieka nad więźniami 0 0
6.19 Okres polski /1919-1939/ - bezdomni, dom pracy 0 0
6.20 Okres polski /1919-1939/ - tanie kuchnie 0 0
6.21 Okres polski /1919-1939/ - zakłady opiekuńcze 0 0
6.22 Okres polski /1919-1939/ - budżet, subwencje 0 0
6.23 Okres polski /1919-1939/ - sprawozdania ogólne Wydziału, zarządzenia 0 0
6.24 Okres polski /1919-1939/ - komisje opieki społecznej 0 0
6.25 Okres polski /1919-1939/ - przytułki miejskie 0 0
6.26 Okres polski /1919-1939/ - pomoc dla bezrobotnych i inne rodzaje pomocy 0 0
6.27 Okres polski /1919-1939/ - czasopisma 0 0
7 Wydział Zdrowia Publicznego 0 0
7.1 Okres pruski /1836-1918/ - - sprawy lecznictwa i zwalczania chorób, apteki 0 0
7.2 Okres polski /1919-1939/ - sprawy lecznictwa i zwalczania chorób 0 0
8 Wydział Nadzoru Budowlanego /1833-1939/ 0 0
8.1 Organizacja i działalność 0 0
8.2 Prawo budowlane i przepisy budowlane 0 0
8.3 Rozbudowa miasta 0 0
8.4 Komisja artystyczna 0 0
8.5 Kontrola urządzeń elektrotechnicznych 0 0
8.6 Zezwolenia i opiniowanie 0 0
8.7 Badanie materiałów budowlanych 0 0
9 Wydział Budownictwa Naziemnego /1798-1939/ 0 0
9.1 Okres pruski /1798-1918/ - budowa szkół 0 0
9.2 Okres pruski /1798-1918/ - budowa szpitala 0 0
9.3 Okres pruski /1798-1918/ - budowa teatru 0 0
9.4 Okres pruski /1798-1918/ - budowa rzeźni 0 0
9.5 Okres pruski /1798-1918/ - budowa budynków miejskich na cele użyteczności publicznej 0 0
9.6 Okres pruski /1798-1918/ - odnowienie Starego Ratusza 0 0
9.7 Okres pruski /1798-1918/ - budowa domów mieszkalnych 0 0
9.8 Okres pruski /1798-1918/ - sprawy techniczne, zarządzenia, uchwały itp.. 0 0
9.9 Okres pruski /1798-1918/ - budowa i utrzymanie pomników, studzienek itp.. 0 0
9.10 Okres pruski /1798-1918/ - budowa fortyfikacji i innych obiektów 0 0
9.11 Okres polski /1919-1939/ - organizacja Wydziału 0 0
9.12 Okres polski /1919-1939/ - sprawy budowlane 0 0
9.13 Okres polski /1919-1939/ - komisje budowlane, sprawozdania 0 0
9.14 Okres polski /1919-1939/ - budowa domów mieszkalnych, szkół i obiektów użyteczności publicznej 0 0
9.15 Okres polski /1919-1939/ - budowa pomników 0 0
10 Wydział Budownictwa Podziemnego /1795-1939/ 0 0
10.1 Sprawy budżetowe i sprawozdania 0 0
10.2 Nazwy ulic, numeracja domów 0 0
10.3 Łazienki miejskie 0 0
10.4 Palmiarnia 0 0
10.5 Zarządzenia dotyczące sieci drożnej 0 0
10.6 Budowa kolei 0 0
10.7 Regulacja Warty 0 0
10.8 Kolej elektryczne /tramwaje/ 0 0
10.9 Drogi i przepusty 0 0
10.10 Most Cybiński 0 0
10.11 Sprawy dróg i ulic na dawnych przedmieściach 0 0
10.12 Wykup gruntów pod nowe ulice lub ich poszerzenie 0 0
10.13 Materiał na budowę dróg, żwirownie 0 0
10.14 Zakładanie nowych ulic i ich utrzymanie 0 0
10.15 Mosty 0 0
10.16 Stacja pomp 0 0
10.17 Ogroblenie Warty 0 0
10.18 Łaźnia przy Nowym Rynku 0 0
10.19 Zabezpieczenie przed powodzią 0 0
10.20 Regulacja terenów pofortecznych 0 0
10.21 Oczyszczanie miasta 0 0
10.22 Kanalizacja, melioracja 0 0
10.23 Wystawy i inne prace budowlane 0 0
10.24 Przeładownia miejska, port rzeczny 0 0
10.25 Regulacja Sołacza 0 0
10.26 Włączenie gmin podmiejskich 0 0
10.27 Budowa elektrowni i lotnisko 0 0
11 Wydział Administracyjno-Sądowy 0 0
11.1 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - władza przemysłowa, organizacja rzemiosła 0 0
11.2 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - prawo pracy, bezpieczeństwo pracy 0 0
11.3 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - Izba Rzemieślnicza, Izba Kupiecka 0 0
11.4 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - jarmarki i targi 0 0
11.5 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - koncesje 0 0
11.6 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - cechy 0 0
11.7 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - komisje egzaminacyjne dla rzemieślników, sprawy uczniów i czeladników 0 0
11.8 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - kasy chorych cechów 0 0
11.9 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - zakłady przemysłowe 0 0
11.10 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - nadzór nad kotłami parowymi i ich zatwierdzenie 0 0
11.11 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - Towarzystwo Przemysłowe 0 0
11.12 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - sprawozdania Wydziału 0 0
11.13 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - prawo pracy 0 0
11.14 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - Izba Rzemieślnicza, Izba Handlowa 0 0
11.15 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - ruch targowy 0 0
11.16 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - świadectwa przemysłowe 0 0
11.17 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - cech i związki cechów, korporacje 0 0
11.18 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - wytwórnie cechowe 0 0
11.19 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - sprawy uczniów i czeladników 0 0
11.20 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - kasy chorych cechów 0 0
11.21 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - zakłady przemysłowe 0 0
11.22 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - komunikacja 0 0
11.23 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - różne 0 0
11.24 Sądy: Kupiecki i Przemysłowy - okres pruski /1801-1918/ 0 0
11.25 Sądy: Kupiecki i Przemysłowy - okres polski /1919-1939/ 0 0
11.26 Urząd do spraw najmu 0 0
11.27 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - sprawy ogólne 0 0
11.28 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - ubezpieczenia pracowników rolnych i ziemnych 0 0
11.29 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - nadzór nad obowiązkiem ubezpieczenia 0 0
11.30 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - kasy pośmiertne 0 0
11.31 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - ubezpieczenia robotników 0 0
11.32 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - związki kas chorych 0 0
11.33 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - sprawy ogólne ubezpieczeń 0 0
11.34 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - kasy chorych w przedsiębiorstwach 0 0
11.35 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - obwodowe kasy chorych 0 0
11.36 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - kasy pomocy 0 0
11.37 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa i starości 0 0
11.38 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - ubezpieczenie pracowników umysłowych 0 0
12 Zarząd Majątkiem Miejskim 0 0
12.1 Wykup pretensji i uprawnień 0 0
12.2 Oczyszczanie miasta 0 0
12.3 Słupy ogłoszeniowe 0 0
12.4 Zmiany własnościowe 0 0
12.5 Przewóz rzeczny 0 0
12.6 Wykup gruntów 0 0
12.7 Obwody łowieckie 0 0
12.8 Kupno i sprzedaż gruntów 0 0
12.9 Wydzierżawienie gruntów miejskich 0 0
12.10 Procesy o własność miejską 0 0
12.11 Różne 0 0
12.12 Sprawozdania zarządu majątkiem miejskim 0 0
12.13 Komisja przewłaszczeniowa 0 0
12.14 Waga miejska 0 0
12.15 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Św. Wojciech 0 0
12.16 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Stare miasto 0 0
12.17 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Kolumbia, Grobla, Rybaki 0 0
12.18 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Św. Marcin 0 0
12.19 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Św. Roch 0 0
12.20 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Chwaliszewo. Ostrówek 0 0
12.21 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Jeżyce 0 0
12.22 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Łazarz, Górczyn 0 0
12.23 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Wilda 0 0
12.24 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Winiary 0 0
12.25 Zakup terenów dla rzeźni miejskiej 0 0
12.26 Hipoteki na gruntach miejskich 0 0
12.27 Lombard 0 0
12.28 Pożyczki zaciągnięte przez gminę miejską, gwarancje hipoteczne 0 0
12.29 Założenie banku miejskiego 0 0
12.30 Pożyczki miejskie na budownictwo mieszkaniowe 0 0
12.31 Wykazy długów miejskich 0 0
12.32 Spłacanie długów miejskich 0 0
12.33 Pożyczki miejskie 0 0
12.34 Gospodarka wojenna 0 0
12.35 Fundacje - sprawy ogólnoorganizacyjne 0 0
12.36 Fundacje - sprawy majątkowe 0 0
12.37 Fundacje - sprawy hipoteczne 0 0
12.38 Fundacje - sprawozdania fundacyjne 0 0
12.39 Fundacje dla domu panującego i państwowe 0 0
12.40 Fundacje dla Instytutu 7 wdów i 5 panien 0 0
12.41 Fundacje pomocy dla zubożałych rzemieślników 0 0
12.42 Różne fundacje i legaty 0 0
13 Wydział Ogrodów Miejskich 0 0
13.1 Organizacja i administracja 0 0
13.2 Ogrodnictwa hodowlane 0 0
13.3 Ogródki działkowe 0 0
13.4 Parki 0 0
13.5 Boiska, dziecińce, pływalnie 0 0
13.6 Zieleńce i zieleń w mieście 0 0
13.7 Projekty zieleńców /nie zrealizowane/ 0 0
13.8 Cmentarze 0 0
14 Wodociągi Miejskie 0 0
14.1 Okres pruski /1857-1918/ 0 0
14.2 Okres polski /1919-1939/ 0 0
15 Rzeźnia Miejska i Targowisko 0 0
15.1 Okres pruski /1793-1918/ - sprawy ogólne Rzeźni przed budową nowej 0 0
15.2 Okres pruski /1793-1918/ - zarządzenia i statuty 0 0
15.3 Okres pruski /1793-1918/ - sprawy odszkodowań, ubezpieczenia 0 0
15.4 Okres pruski /1793-1918/ - budowa Rzeźni 0 0
15.5 Okres pruski /1793-1918/ - różne 0 0
15.6 Okres polski /1919-1939/ - zarządzenia i okólnik 0 0
15.7 Okres polski /1919-1939/ - bilanse, budżety, sprawozdania 0 0
15.8 Okres polski /1919-1939/ - dalsza rozbudowa Rzeźni i urządzeń 0 0
15.9 Okres polski /1919-1939/ - wywóz i przywóz mięsa 0 0
15.10 Okres polski /1919-1939/ - różne 0 0
16 Wydział Finansowy 0 0
16.1 Okres pruski /1794-1918/ - budżety kasy miejskiej 0 0
16.2 Okres pruski /1794-1918/ - spłaty długów 0 0
16.3 Okres pruski /1794-1918/ - dochody z innych źródeł 0 0
16.4 Okres pruski /1794-1918/ - księgi rachunkowe 0 0
16.5 Okres pruski /1794-1918/ - dochody z młynów 0 0
16.6 Okres pruski /1794-1918/ - oświetlenie ulic 0 0
16.7 Okres pruski /1794-1918/ - dowody kasowe Głównej Kasy Miejskiej 0 0
16.8 Okres pruski /1794-1918/ - dowody kasowe różnych opłat administracyjnych 0 0
16.9 Okres pruski /1794-1918/ - dowody kasowe spraw wojskowych 0 0
16.10 Okres pruski /1794-1918/ - księgi depozytowe 0 0
16.11 Okres pruski /1794-1918/ - dowody do ksiąg depozytowych 0 0
16.12 Okres pruski /1794-1918/ - księgi kasowe funduszu budowlanego 0 0
16.13 Okres pruski /1794-1918/ - dowody kasowe funduszu budowlanego 0 0
16.14 Okres pruski /1794-1918/ - rachunki kasy szkolnej 0 0
16.15 Okres pruski /1794-1918/ - cegielnie 0 0
16.16 Okres pruski /1794-1918/ - dochody z wodociągów masztalarni itp.. 0 0
16.17 Okres pruski /1794-1918/ - budżety kasy ubogich 0 0
16.18 Okres pruski /1794-1918/ - księgi kasowe kasy ubogich 0 0
16.19 Okres pruski /1794-1918/ -dowody kasowe kasy ubogich 0 0
16.20 Okres pruski /1794-1918/ - dowody kasy depozytowej ubogich 0 0
16.21 Okres pruski /1794-1918/ -dowody kasowe zakładu sierot 0 0
16.22 Okres pruski /1794-1918/ - księgi i dowody kasowe szpitala miejskiego 0 0
16.23 Okres pruski /1794-1918/ - sumy zahipotekowane na posesjach na rzecz ubogich 0 0
16.24 Okres pruski /1794-1918/ - sprawy organizacyjne 0 0
16.25 Okres pruski /1794-1918/ - komisje finansowe 0 0
16.26 Okres polski /1919-1939/ - sprawy organizacyjne 0 0
16.27 Okres polski /1919-1939/ - sprawy budżetowe 0 0
16.28 Okres polski /1919-1939/ - bilanse, sprawozdania 0 0
16.29 Komunalna Kasa Oszczędności 0 0
17 Wydział Podatkowy 0 0
17.1 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: podatek gruntowy 0 0
17.2 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: podatek przemysłowy 0 0
17.3 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: podatek kominowy /podymne/ 0 0
17.4 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: podatek osobisty albo fortyfikacyjny 0 0
17.5 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: pogłówne 0 0
17.6 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: inne podatki 0 0
17.7 Okres pruski /1794-1918/ - sprawy organizacyjne kasy podatkowej 0 0
17.8 Okres pruski /1794-1918/ - generalia podatków 0 0
17.9 Okres pruski /1794-1918/ - specjalia podatków 0 0
17.10 Okres pruski /1794-1918/ - podatek dochodowy od przedsiębiorstw i instytucji 0 0
17.11 Okres polski /1919-1939/ - sprawy podatkowe różne 0 0
17.12 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Św. Wojciech 0 0
17.13 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Stare Miasto 0 0
17.14 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Kolumbia 0 0
17.15 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Przy Tumie 0 0
17.16 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Rybaki 0 0
17.17 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Grobla 0 0
17.18 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Św. Marcin 0 0
17.19 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Ostrówek 0 0
17.20 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Św. Roch 0 0
17.21 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Śródka 0 0
17.22 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Chwaliszewo 0 0
17.23 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Zagórze 0 0
17.24 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Zawady 0 0
17.25 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : różne dzielnice miasta 0 0
17.26 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - zmiany własności nieruchomości 0 0
17.27 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - spisy domów i karty zakwaterowań 0 0
17.28 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - pożyczki hipoteczne 0 0
18 Wydział Administracji Ogólnej I Instancji 0 0
18.1 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy ogólne, zarządzanie 0 0
18.2 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy ogólnopaństwowe 0 0
18.3 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy polityczne i konsularne 0 0
18.4 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - migracje ludności, opcja, majątek 0 0
18.5 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy karno-administracyjne 0 0
18.6 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy rodzinne 0 0
18.7 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy sanitarne i weterynaryjne 0 0
18.8 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - komunikacja, handel, przemysł 0 0
18.9 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy organizacyjne, zarządzanie 0 0
18.10 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy polityczne i konsularne 0 0
18.11 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy karno-administracyjne 0 0
18.12 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy porządkowo-administracyjne 0 0
18.13 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - mniejszości narodowe 0 0
18.14 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - komunikacja. handel, przemysł 0 0
18.15 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy sanitarne i weterynaryjne 0 0
18.16 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - bezpieczeństwo przeciwpożarowe 0 0
18.17 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - biura wywiadowcze i pośrednictwa 0 0
18.18 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy rodzinne, nazwiska 0 0
18.19 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy organizacyjne 0 0
18.20 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy obywatelstwa i konsularne 0 0
18.21 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy zmiany nazwisk 0 0
18.22 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy inwalidzkie 0 0
18.23 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy karno-administracyjne 0 0
18.24 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - opieka nad dziećmi 0 0
18.25 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - nadzór nad stowarzyszeniami 0 0
18.26 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy gminy żydowskiej 0 0
18.27 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy sanitarne 0 0
18.28 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - komunikacja, przemysł, handel 0 0
18.29 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy rolnicze, weterynaryjne, łowieckie 0 0
18.30 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - społeczne i zarobkowe biura pośrednictwa pracy 0 0
18.31 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - Państwowy Urząd pośrednictwa Pracy 0 0
18.32 [ZOSIA] Brakująca seria 0 0
19 Wydział Ewidencji Ludności 0 0
19.1 Akta ogólne 0 0
19.2 Spis ksiąg meldunkowych z lat 1830-1939 0 0
Kartoteka ewidencji ludności /1870-1931/ 1091 1025514
19.4 Rejestr domów miasta Poznania /1931-1940/ 0 0
20 Stadtverwaltung Posen 0 0
20.1 Hauptgeschaeftastelle - Hauptamt 0 0
20.2 Hauptgeschaeftastelle - Organisationsabteilung / 0 0
20.3 Personalamt - Beamtenabteilung /Wydział Personalny - urzędnicy wyżsi/ 0 0
20.4 Personalamt - Angestellten- und Arbeiterabteilung /Wydział Personalny - urzędnicy niżsi i pracownicy techniczni/ 0 0
20.5 Rechnungspruefungsamt /Wydział Kontroli Księgowej/ 0 0
20.6 Schulamt /Wydział Szkolny/ 0 0
20.7 Kulturamt - Allgemeine Kulturverwaltung /Wydział Kultury/ 0 0
20.8 Stadtarchiv /Archiwum miejskie/ 0 0
20.9 Pressereferat /Referat prasowy/ 0 0
20.10 Stadtwerke /Wodociągi, Gazownia, Elektrownia/ 0 0
20.11 Ewidencja ludności /Haushaltalisten/ - rok 1940 0 0
20.12 Ewidencja ludności /Haushaltalisten/ - rok 1941 0 0
20.13 Ewidencja ludności /Haushaltalisten/ - rok 1943 0 0
21 Księgi kancelaryjne. Acta consularia (akta urzędu i sądu rady miejskiej) 0 0
21.1 Czystopisy protokołów ksiąg rady - libri cosulatus 0 0
21.2 Czystopisy protokołów ksiąg rady - libri obligatiorum, decrotorum etc. 0 0
21.3 Czystopisy protokołów ksiąg rady - libri controversiarum 0 0
21.4 Czystopisy protokołów ksiąg rady - liber proconsulis 0 0
21.5 Czystopisy protokołów ksiąg rady - liber contumaciorum 0 0
21.6 Czystopisy protokołów ksiąg rady - litterae missivae 0 0
21.7 Czystopisy protokołów ksiąg rady - acta consularia (Protocollon officii consularis) 0 0
21.8 Wtóropisy ksiąg rady 0 0
21.9 Fragmenty i ekstrakty z ksiąg rady 0 0
21.10 Bruliony ksiąg rady 0 0
21.11 Acta consularia - decreta 0 0
21.12 Acta consularia, inscriptiones, quietationes etc. 0 0
21.13 Acta consularia - resolutiones 0 0
21.14 Acta consularia - indeksy do ksiąg 0 0
21.15 Rejestry spraw sądu radzieckiego - rejestry oraz akta spraw 0 0
21.16 Rejestry spraw sądu radzieckiego - rejestry spraw 0 0
21.17 Księgi sądu opiekuńczego rady (iudicium puppilare) 0 0
21.18 Księgi przyjęć do prawa miejskiego 0 0
21.19 Księgi taks 0 0
21.20 Księgi trzech porządków miejskich (tres ordines) 0 0
21.21 Ekstrakty z ksiąg grodzkich 0 0
22 Księgi kancelaryjne. Acta advocatalia et scabinalia (księgi wójta i ławy) 0 0
22.1 Księgi sądu niespornego ławy - księgi rezygnacji 0 0
22.2 Księgi sądu niespornego ławy - wtóropisy ksiąg rezygnacji z kancelarii ławy 0 0
22.3 Księgi sądu niespornego ławy - księgi rezygnacji z kancelarii ławy 0 0
22.4 Księgi sądu niespornego ławy - księgi rezygnacji sądu wiejskiego 0 0
22.5 Księgi sądu niespornego ławy - księgi rezygnacji - bruliony 0 0
22.6 Księgi sądownictwa spornego ławy - księgi powiatku 0 0
22.7 Księgi sądownictwa spornego ławy -księgi sądownictwa potrzebnego (iudicim forense) czystopisy 0 0
22.8 Księgi sądownictwa spornego ławy -księgi sądownictwa potrzebnego - bruliony 0 0
22.9 Księgi wójtowskie i ławnicze księgi sądu wójtowskiego 0 0
22.10 Księgi wójtowskie i ławnicze - księgi sądu wójtowskiego i ławniczego 0 0
22.11 Księgi wójtowskie i ławnicze - księgi sądu wójtowskiego - rezygnacje 0 0
22.12 Księgi wójtowskie i ławnicze - księgi wójtowskie - bruliony 0 0
22.13 Księgi wójtowskie i ławnicze - rejestry i akta sądu wójtowskiego i ławniczego 0 0
22.14 Księgi wójtowskie i ławnicze - rejestry sądu wójta 0 0
22.15 Księgi wójtowskie i ławnicze - księgi testamentów 0 0
22.16 Księgi sądu kryminalnego - czystopisy 0 0
22.17 Księgi sądu kryminalnego - złożonego 0 0
22.18 Księgi sądu kryminalnego dla szlachty 0 0
22.19 Księgi sądu kryminalnego - bruliony 0 0
22.20 Akta sądu kryminalnego - zeznania 0 0
22.21 Kontrakt z katem 0 0
23 Księgi kancelaryjne. Sądy miejskie w okresie Konstytucji 3 maja 0 0
23.1 Sąd I instancji cyrkułu i miasta wydzielonego 0 0
23.2 Sąd Apelacyjny w sprawach cywilnych 0 0
23.3 Sąd Apelacyjny w sprawach kryminalnych 0 0
24 Księgi kancelaryjne. Acta dispensatorum (księgi urzędu i sądu szafarskiego) 0 0
24.1 Księgi administracyjne i sądowe - księgi urzędu i sądu szafarskiego 0 0
24.2 Księgi administracyjne i sądowe - księgi sądu szafarskiego - rejestry spraw 0 0
24.3 Księgi administracyjne i sądowe - księgi sądu szafarskiego na papierze stemplowym 0 0
24.4 Księgi administracyjne i sądowe - księgi sądu szafarskiego - bruliony 0 0
24.5 Księgi administracyjne i sądowe - księgi szafarskie (stan majątku miejskiego) 0 0
24.6 Księgi administracyjne i sądowe - księgi depozytów 0 0
24.7 Księgi administracyjne i sądowe - księgi wagi i dochodów z bud jarmarcznych i innych 0 0
24.8 Księgi administracyjne i sądowe - akta dotyczące wsi miejskich, przedmieść oraz młynów 0 0
24.9 Księgi rachunkowe kasy miejskiej - rachunki szafarskie 0 0
24.10 Księgi administracyjne i sądowe - rachunki ekonomii 0 0
24.11 Księgi administracyjne i sądowe -inwentarze dochodów i rozchodów (proventus ordonarii) 0 0
24.12 Księgi administracyjne i sądowe - księgi kasy miejskiej 0 0
24.13 Księgi administracyjne i sądowe - rachunki długów 0 0
24.14 Księgi administracyjne i sądowe - rachunki remontów miejskich 0 0
24.15 Księgi administracyjne i sądowe - rachunki pomocy społecznej 0 0
24.16 Księgi administracyjne i sądowe - rachunki czynszów ze wsi miejskich po operacji 0 0
24.17 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki cegielni i wapniarni 0 0
24.18 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna Bogdanka 0 0
24.19 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna za Dominikanami i na Czapnikach 0 0
24.20 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna folusz * * Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna Podgórnik 0 0
24.21 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna Podgórnik 0 0
24.22 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna Topolnik 0 0
24.23 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna Wierzbak 0 0
24.24 Rejestry rachunkowe wodociągów miejskich 0 0
24.25 Księgi rachunkowe giełdy i kratki (wyszynk piwa) 0 0
24.26 Rachunki folwarku Bonin 0 0
24.27 Rachunki folwarku Bonin i Sołacz 0 0
24.28 Rachunki folwarku Górczyn 0 0
24.29 Rachunki folwarku Sołacz 0 0
24.30 Rachunki folwarku Wilda 0 0
24.31 Rachunki folwarku Dębiec 0 0
24.32 Rachunki folwarku Zegrze i Rataje 0 0
24.33 Rejestry podatkowe - czopowego 0 0
24.34 Rejestry podatkowe - hiberny 0 0
24.35 Rejestry podatkowe - mostowego, dyszlówki, akcyzy 0 0
24.36 Rejestry podatkowe - podymnego 0 0
24.37 Rejestry podatkowe - pogłównego 0 0
24.38 Rejestry podatkowe - serwisgeltu i kontrybucji na rzecz wojska 0 0
24.39 Rejestry podatkowe - strażnego 0 0
24.40 Rejestry podatkowe - szosu 0 0
24.41 Rejestry podatkowe - ungeltu 0 0
24.42 Rejestry podatkowe - czynszu ziemnego 0 0
24.43 Rejestry podatkowe - podatków i składek specjalnych 0 0
24.44 Dochody i wydatki szpitali miejskich i bractw miłosierdzia 0 0
24.45 Dochody i wydatki kościoła parafialnego Marii Magdaleny 0 0
25 Księgi kancelaryjne. Księgi nieseryjne (wydzielone z miscellaneów i variów) 0 0
25.1 Kodeksy prawne, statuty, kopiarze i spisy dokumentów miejskich 0 0
25.2 Księgi Dobrego porządku 0 0
25.3 Wykazy nieruchomości miejskich 0 0
25.4 Księgi kupieckie 0 0
26 Księgi kancelaryjne. Fragmenty ksiąg miejskich 0 0
27 Akta luźne 0 0
27.1 Sprawy ogólno-administracyjne (m.in.. wykazy i sumariusze dokumentów miejskich) 0 0
27.2 Obronność i bezpieczeństwo miasta, ciężary wojskowe 0 0
27.3 Zarządzanie majątkiem miejskim, wsie, folwarki miejski 0 0
27.4 Kasa miejska 0 0
27.5 Podatki i opłaty 0 0
27.6 Handel i rzemiosło 0 0
27.7 Opieka społeczna 0 0
27.8 Kościoły 0 0
27.9 Klasztory 0 0
27.10 Żydzi 0 0
27.11 Dysydenci 0 0
27.12 Rozruchy w mieście 0 0
27.13 Sprawy majątkowe mieszczan (m. in sprzedaże i kupna nieruchomości) 0 0
27.14 Sprawy sądowe dotyczące władz miejskich i mieszczan 0 0
27.15 Ekstrakty z ksiąg sądowych 0 0
28 Akta osobowe pracowników Zarządu Miejskiego w Poznaniu z okresu międzywojennego (1919-1939) 0 0
29 Akta osobowe polskich pracowników Zarządu Miejskiego w Poznaniu z okresu okupacji (1939-1945) 0 0
30 Akta osobowe niemieckich pracowników Zarządu Miejskiego w Poznaniu z okresu okupacji (1939-1945) 0 0

Amount of archival material

29166

20098

2678

568.33

484.16

14.90

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -