^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Chudysiewicz - Chyczewski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 14329
- brak danych -
b.d.
data not found polski
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
1213 - brak danych -
pudło Nie
zły stan fizyczny
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
38 39 40 41 42
...
78 79 80 81

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -