^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gepel - Gerike

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 14427
- brak danych -
b.d.
data not found polski
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
1128 - brak danych -
pudło Nie
zły stan fizyczny
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
36 37 38 39 40
...
73 74 75 76

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -