^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Len - Lenżyk (Lę..)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 14726
- brak danych -
b.d.
data not found polski
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
1345 - brak danych -
pudło Nie
zły stan fizyczny
brak mikrofilmu
- brak danych -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -