Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Poznania

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1254 - 1945
- brak danych - 1254 - 1254
1280 - 1280
1284 - 1284
1299 - 1299
1302 - 1302
1343 - 1344
1352 - 1352
1358 - 1358
1364 - 1364
1372 - 1372
1376 - 1376
1388 - 1391
1397 - 1945
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
włoski
japoński
inwentarz kartkowy Yes kartografia - 310 j. inw. (patrz też system informatyczny)
inne pomoce Yes - brak danych -
bez ewidencji No 2678 j.a.
indeks osobowy No elektroniczny, dotyczy kartoteki meldunkowej
inwentarz książkowy Yes A) dokumenty (syg. D 1- D 236, D 238-D 745) B) aktowe: a) starop.(syg. I 1- I 2343) b) XIX-XX w. (syg. 1- ...)
spis zdawczo-odbiorczy Yes aktowe - 11 j.a. (4 spisy w całości + 1- lp.:1-2), techniczna - 4 j.a. (lp.: 3-6)
Poznań do końca XVIII w. nie stanowił jednolitej całości administracyjnej, obok miasta królewskiego istniały niezależne jurydyki, posiadające samorząd, do miasta należały natomiast wsie. Miasto lewobrzeżne oparte było na dokumencie lokacyjnym z 1253 r. i z chwilą wykupu wójtostwa pod koniec XVI w. osiągnęło pełny samorząd. Przedstawicielem samorządu była Rada Miejska ze swym zwierzchnikiem -burmistrzem (było ich 2) - na czele, wybierana co roku i zatwierdzana przez starostę generalnego wielkopolskiego. Od 1779 r. wprowadzono urzędy prezydenta i wiceprezydenta. Rada miejska była organem zarządzającym, ustawodawczym i sądowniczym. W 1809 r. wprowadzono ustrój municypalny na wzór francuski, który przetrwał do 1831 r. W 1831 r. wprowadzono nową ordynację miejską, na podstawie której członków Rady Miejskiej wybierali mieszkańcy, posiadający wymagany cenzus majątkowy. Kolejna ordynacja pochodziła z 1853 r. Istotne zmiany ustrojowe wprowadziły dopiero władze polskie, które w 1928 r. umocniły zależność samorządu od władz państwowych.
Akta zespołu kończą się na 1945 r. (na podst. opracowania M. Miki).
Zespół zawiera materiały do dziejów miasta Poznania od XIII w. (dokumenty), poprzez księgi radzieckie, wójtowskie, przyjęć do prawa miejskiego itp. do akt spraw kancelarii XIX i XX w. Obejmują one wszystkie aspekty życia miasta i jego mieszkańców, także kartotekę meldunkową mieszkańców, prowadzoną od 1870 r. do poł. lat 30. XX w. inw. ks. - A) dokumenty (sygn. D 1- D 236, D 238-D 745) B), aktowe = a) starop.(sygn. I 1- I 2343), b) XIX-XX w.) inw. kart. przyjęty - kartografia:: 310 j. inw. (patrz też system informatyczny) spis zd.-odb. - aktowe - 11 j.a. (4 spisy w całości + 1- lp.:1-2), techniczna - 4 j.a. (lp.: 3-6) bez ewidencji - 2678 j.a.
W zespole zmikrofilmowano 372 j. a. o sygn.: I1 (nr O 67150), I38 (nr O 67151), I41-I42 (nr O 67152-67153), I108-I197 (nr O: 67154-67242), I199-I201 (nr O: 67243-67245), I203-I204 (nr O: 67246-67247), I223-I238 (nr O: 67248-67263), I240-I270 (nr O: 67264-67294), I273-I277 (nr O: 67297-67301), I279-I290 (nr O: 67302-67313), I324 (nr O 67314), I328 (nr O 67315), I330-I333 (nr O: 67316-67319), I335-I336 (nr O: 67320-67321), I341 (nr O 67322), I343 (nr O 67323), I356 (nr O 67324), I358 (nr O 67325), I398 (nr O 67326), I402-I403 (nr O:67327-67328), I405 (nr O 67329), I452 (nr O 67330), I456 (nr O 67331), I460 (nr O 67332), I462 (nr O 67333), I471-I475 (nr O: 67334-67338), I477 (nr O 67339), I479-I480 (nr O: 67340-67341), I484-I488 (nr O: 67342-67346), I490 (nr O 67347), I492-I605 (nr O: 67348-67461), I609-I613 (nr O: 67462-67466), I615-I630 (nr O: 67467-67482), I632-I637 (nr O: 67483-67488), I641 (nr O 67489), I643-I646 (nr O: 67490-67493), I648-I656 (nr O: 67494-67502), I658 (nr O 67503), I662 (nr O 67504), I664-I665 (nr O: 67505-67506), I668 (nr O 67507), I670-I675 (nr O: 67508-67513), I677-I686 (nr O: 67514-67523) oraz zdigitalizowano (skany) 1091 j. a. o sygn.: 14227-15317 (nr 53 91954-53 93044) oraz dokumenty pergaminowe i papierowe.


No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Wydział Ogólny 1 0
1.1 Sprawy organizacyjne, okólniki, zarządzenia 43 0
1.2 Sprawy ogólno-administracyjne 15 0
1.3 Sprawy administracyjno-policyjne 14 0
1.4 Rada miejska, deputacje 71 0
1.5 Sprawy biurowe 7 0
1.6 Posiedzenia magistratu 32 0
1.7 Topografia miasta (poszerzenie granic miasta, włączenie gmin podmiejskich) 25 0
1.8 Sprawy urzędnicze - wybór, nominacje 112 0
1.9 Sprawy majątku miejskiego, kasy miejskie 26 0
1.10 Sprawy ogólne dotyczące przedsiębiorstw i zakładów miejskich 8 0
1.11 Gazownia 23 0
1.12 Poznańska Kolej Elektryczna 22 0
1.13 Elektrownia 11 0
1.14 Wodociągi 11 0
1.15 Targi Poznańskie 21 0
1.16 Komunalna Kasa Oszczędności 13 0
1.17 Zakład Oczyszczania Miasta 18 0
1.18 Przeładownia Miejska 1 0
1.19 Majątek miejski Naramowice 4 0
1.20 Organizacja wydziałów i przedsiębiorstw miejskich 103 0
1.21 Sprawy dotyczące wydziałów budowlanych 27 0
1.22 Skargi i zażalenia 3 0
1.23 Urzędnicy, funkcjonariusze i robotnicy miejscy - pracownicy niżsi 12 0
1.24 Urzędnicy, funkcjonariusze i robotnicy miejscy - robotnicy i straż nocna 6 0
1.25 Urzędnicy, funkcjonariusze i robotnicy miejscy - uposażenie urzędników 19 0
1.26 Urzędnicy, funkcjonariusze i robotnicy miejscy - sprawy robotnicze, wynagrodzeń, wydziały 27 0
1.27 Urzędnicy, funkcjonariusze i robotnicy miejscy - ubezpieczenia, emerytury 25 0
1.28 Biblioteka ratuszowa 12 0
1.29 Archiwum miejskie 15 0
1.30 Zakup obrazów 8 0
1.31 Ratusz i pomieszczenia biurowe dla Wydziałów 20 0
1.32 Sprawy podatków miejskich 10 0
1.33 Ubezpieczenia inwentarza i majątku miejskiego 19 0
1.34 Sprawy prasowe 7 0
1.35 Sprawy pocztowe 7 0
1.36 Sprawy budżetowe 10 0
1.37 Wydatki i fundusze na różne cele 13 0
1.38 Kontrola wydziałów 12 0
1.39 Urząd Stanu Cywilnego 28 0
1.40 Rada Miejska - działalność Rady Miejskiej, protokolarze 449 0
1.41 Rada Miejska - wybory do Rady Miejskiej 59 0
1.42 Sprawy rozjemcze - instytucja rozjemców 13 0
1.43 Sprawy rozjemcze - wybory sędziów rozjemczych 26 0
1.44 Sądy pokoju, ławnicze 5 0
1.45 Naczelnicy obwodów 25 0
1.46 Sprawozdania Zarządu Miejskiego 8 0
1.47 Sejm i Senat - wybory do sejmu prowincjalnego oraz Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 26 0
1.48 Sejm i Senat - wybory do sejmu Rzeszy Niemieckiej (Reichstag) 48 0
1.49 Sejm i Senat - wybory do senatu niemieckiego (Abgeordnetenhaus) 7 0
1.50 Sejm i Senat - Sejmik prowincjonalny 4 0
1.51 Związek Miast 74 0
1.52 Powodzie 26 0
1.53 Statystyka - sprawy pożyczek 2 0
1.54 Statystyka - spisy ludności 8 0
1.55 Statystyka - spisy zwierząt 29 0
1.56 Działalność Urzędu Statystycznego 141 0
1.57 Statystyka cen 36 0
1.58 Statystyka - statystyka płac i zatrudnienia 9 0
1.59 Statystyka - spisy zwierząt i gospodarstw rolnych, statystyka produkcji rolnej 15 0
1.60 Statystyka - ruch ludności 20 0
1.61 Statystyka - zdrowotność 15 0
1.62 Statystyka - budownictwo 22 0
1.63 Statystyka - materiały statystyczne różnych instytucji, przedsiębiorstw itp.. 39 0
1.64 Statystyka - sprawy przemysłowe i handlowe 10 0
1.65 Statystyka - budżety domowe rodzin 3 0
1.66 Statystyka - wybory 8 0
1.67 Miejski Urząd Statystyczny - korespondencja, sprawy ogólne 27 0
1.68 Rocznik Statystyczny 23 0
1.69 Obywatelstwo miejskie 9 0
1.70 Herb miasta 5 0
1.71 Odznaki honorowe 10 0
1.72 Przyjęcia, uroczystości 87 0
1.73 Uroczystości związane z odsłonięciem pomników 15 0
1.74 Przyjęcie zagranicznych wycieczek, obchody, zjazdy itp.. 85 0
1.75 Towarzystwa, organizacje 172 0
1.76 Wystawy (niemieckie) 28 0
1.77 Wystawy - Powszechna Wystawa Krajowa i inne 31 0
1.78 Sprawa prezydenta miasta Poznania 32 0
1.79 Zwalczanie bezrobocia 10 0
1.80 Zdrowie publiczne - szpitale, komisje 30 0
1.81 Sprawy budowlane, polityka mieszkaniowa 10 0
1.82 Odznaczenia, nagroda literacka 7 0
1.83 Akademia 3 0
1.84 Teatr Miejski, Teatr Wielki 34 0
1.85 Wrzesień 1939 (administracja w czasie wojny od 1 do 14 IX 1939 r.) 7 0
1.86 Urząd Kontroli 4 0
1.87 Zarządzenia na wypadek wojny, gospodarka wojenna 68 0
2 Wydział Personalny 1 0
2.1 Akta personalne urzędników miejskich z okresu zaborów - burmistrzowie miasta 4 0
2.2 Akta personalne urzędników miejskich z okresu zaborów - radcowie miejscy (etatowi i nieetatowi) 63 0
2.3 Akta personalne urzędników miejskich z okresu zaborów - inni wyżsi urzędnicy 63 0
2.4 Akta personalne urzędników miejskich z okresu zaborów - lekarze miejscy 27 0
3 Wydział Szkolny 0 0
3.1 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - organizacja szkolnictwa 22 0
3.2 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - opieka szkolna /klasy dla słabo rozwiniętych, świetlice/ 17 0
3.3 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - frekwencja 6 0
3.4 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - budynki szkolne /budowa i rozbudowa szkół, sprawy budżetowe/ 40 0
3.5 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - sprawy nauczycieli, podania o zatrudnienie 15 0
3.6 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - programy nauczania w szkołach powszechnych 16 0
3.7 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - stypendia 7 0
3.8 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - Szkoła Wieczorowa 3 0
3.9 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - Szkoła Budowlana i Budowy Maszyn 9 0
3.10 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - szkoły zawodowe i dokształcające, kursy specjalne 34 0
3.11 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - Szkoła Handlowa 10 0
3.12 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - nauczanie prywatne, szkoły prywatne 8 0
3.13 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - higiena, zdrowie 4 0
3.14 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - wychowanie fizyczne 16 0
3.15 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - biblioteki szkolne 3 0
3.16 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - żłobki, przedszkola 29 0
3.17 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - problematyka mieszana 13 0
3.18 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - organizacja szkolnictwa miejskiego 32 0
3.19 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - zarządzenia, sprawozdania 13 0
3.20 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - spis szkół, rozbudowa 4 0
3.21 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - dzienniki klasyfikacyjne różnych szkół 7 0
3.22 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - sprawy nauczycieli 12 0
3.23 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - biblioteki szkolne 5 0
3.24 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - opłaty szkolne 2 0
3.25 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - stypendia 7 0
3.26 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły powszechne 36 0
3.27 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły prywatne 5 0
3.28 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły wydziałowe 4 0
3.29 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły handlowe /miejska, liceum/ 39 0
3.30 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły dokształcające 10 0
3.31 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły zawodowe 11 0
3.32 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły specjalne 2 0
3.33 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - ochronki, schroniska szkolne 18 0
3.34 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - wychowanie fizyczne, pływalnie itp.. 16 0
3.35 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - akcja dożywiania 10 0
3.36 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - opieka lekarska 7 0
3.37 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - kolonie, wycieczki, rozrywki kulturalne 7 0
4 Akta dotyczące kościołów /1829-1938/ 0 0
4.1 Kościół parafialny św. Marii Magdaleny w Poznaniu 15 0
4.2 Kościół parafialny w Głuszynie 16 0
4.3 Inne kościoły 5 0
5 Wydział Kultury i Sztuki 0 0
5.1 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - sprawy ogólne Biblioteki 23 0
5.2 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - rozbudowa Biblioteki 5 0
5.3 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - wydzierżawienie pomieszczeń instytucjom obcym i osobom prywatnym 7 0
5.4 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - ubezpieczenie biblioteki i zbiorów 4 0
5.5 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - zakup książek, katalogi 17 0
5.6 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - zarząd Biblioteki 5 0
5.7 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - personel Biblioteki 13 0
5.8 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - sprawy finansowe 31 0
5.9 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - kapitały fundacyjne Biblioteki 22 0
5.10 Ogólne sprawy dotyczące kultury - okres pruski /1850-1918/ 38 0
5.11 Ogólne sprawy dotyczące kultury - okres polski /1918-1939/ 64 0
5.12 Sprawozdania Zarządu Miejskiego 15 0
5.13 Nagrody literackie 4 0
5.14 Kronika Miasta Poznania 20 0
5.15 Inne wydawnictwa 19 0
5.16 Afisze teatralne 135 0
6 Wydział Opieki Społecznej 0 0
6.1 Okres pruski /1803-1939/ - budżet, sprawy finansowe 7 0
6.2 Okres pruski /1803-1939/ - domy pracy, zwalczanie żebractwa, bezdomni 5 0
6.3 Okres pruski /1803-1939/ - deputacja ubogich 4 0
6.4 Okres pruski /1803-1939/ - domy starców 6 0
6.5 Okres pruski /1803-1939/ - sierocińce, opieka nad dziećmi i młodzieżą 29 0
6.6 Okres pruski /1803-1939/ - organizacja rady sierocej /Waisenrat/ 14 0
6.7 Okres pruski /1803-1939/ - opieka nad chorymi 12 0
6.8 Okres pruski /1803-1939/ - pomoc w czasie wojny 6 0
6.9 Okres pruski /1803-1939/ - opieka nad niemowlętami i kalekami 7 0
6.10 Okres pruski /1803-1939/ - zwalczanie chorób zakaźnych i alkoholizmu 6 0
6.11 Okres pruski /1803-1939/ - leczenie ubogich, umieszczanie w zakładach leczniczych i psychiatrycznych 27 0
6.12 Okres pruski /1803-1939/ - pomoc w naturaliach dla ubogich 8 0
6.13 Okres pruski /1803-1939/ - towarzystwa dobroczynne 22 0
6.14 Okres pruski /1803-1939/ - zakłady wychowawcze i inne formy pomocy społecznej 43 0
6.15 Okres polski /1919-1939/ - organizacja opieki nad ubogimi 25 0
6.16 Okres polski /1919-1939/ - lecznictwo 7 0
6.17 Okres polski /1919-1939/ - domy starców 13 0
6.18 Okres polski /1919-1939/ - opieka nad więźniami 3 0
6.19 Okres polski /1919-1939/ - bezdomni, dom pracy 8 0
6.20 Okres polski /1919-1939/ - tanie kuchnie 4 0
6.21 Okres polski /1919-1939/ - zakłady opiekuńcze 15 0
6.22 Okres polski /1919-1939/ - budżet, subwencje 11 0
6.23 Okres polski /1919-1939/ - sprawozdania ogólne Wydziału, zarządzenia 36 0
6.24 Okres polski /1919-1939/ - komisje opieki społecznej 22 0
6.25 Okres polski /1919-1939/ - przytułki miejskie 24 0
6.26 Okres polski /1919-1939/ - pomoc dla bezrobotnych i inne rodzaje pomocy 31 0
6.27 Okres polski /1919-1939/ - czasopisma 6 0
7 Wydział Zdrowia Publicznego 0 0
7.1 Okres pruski /1836-1918/ - - sprawy lecznictwa i zwalczania chorób, apteki 90 0
7.2 Okres polski /1919-1939/ - sprawy lecznictwa i zwalczania chorób 31 0
8 Wydział Nadzoru Budowlanego /1833-1939/ 0 0
8.1 Organizacja i działalność 9 0
8.2 Prawo budowlane i przepisy budowlane 38 0
8.3 Rozbudowa miasta 9 0
8.4 Komisja artystyczna 25 0
8.5 Kontrola urządzeń elektrotechnicznych 13 0
8.6 Zezwolenia i opiniowanie 13 0
8.7 Badanie materiałów budowlanych 11 0
9 Wydział Budownictwa Naziemnego /1798-1939/ 0 0
9.1 Okres pruski /1798-1918/ - budowa szkół 45 0
9.2 Okres pruski /1798-1918/ - budowa szpitala 10 0
9.3 Okres pruski /1798-1918/ - budowa teatru 15 0
9.4 Okres pruski /1798-1918/ - budowa rzeźni 12 0
9.5 Okres pruski /1798-1918/ - budowa budynków miejskich na cele użyteczności publicznej 35 0
9.6 Okres pruski /1798-1918/ - odnowienie Starego Ratusza 22 0
9.7 Okres pruski /1798-1918/ - budowa domów mieszkalnych 20 0
9.8 Okres pruski /1798-1918/ - sprawy techniczne, zarządzenia, uchwały itp.. 12 0
9.9 Okres pruski /1798-1918/ - budowa i utrzymanie pomników, studzienek itp.. 26 0
9.10 Okres pruski /1798-1918/ - budowa fortyfikacji i innych obiektów 23 0
9.11 Okres polski /1919-1939/ - organizacja Wydziału 2 0
9.12 Okres polski /1919-1939/ - sprawy budowlane 8 0
9.13 Okres polski /1919-1939/ - komisje budowlane, sprawozdania 9 0
9.14 Okres polski /1919-1939/ - budowa domów mieszkalnych, szkół i obiektów użyteczności publicznej 41 0
9.15 Okres polski /1919-1939/ - budowa pomników 10 0
10 Wydział Budownictwa Podziemnego /1795-1939/ 0 0
10.1 Sprawy budżetowe i sprawozdania 5 0
10.2 Nazwy ulic, numeracja domów 8 0
10.3 Łazienki miejskie 13 0
10.4 Palmiarnia 4 0
10.5 Zarządzenia dotyczące sieci drożnej 35 0
10.6 Budowa kolei 21 0
10.7 Regulacja Warty 52 0
10.8 Kolej elektryczne /tramwaje/ 32 0
10.9 Drogi i przepusty 19 0
10.10 Most Cybiński 6 0
10.11 Sprawy dróg i ulic na dawnych przedmieściach 6 0
10.12 Wykup gruntów pod nowe ulice lub ich poszerzenie 7 0
10.13 Materiał na budowę dróg, żwirownie 27 0
10.14 Zakładanie nowych ulic i ich utrzymanie 98 0
10.15 Mosty 22 0
10.16 Stacja pomp 3 0
10.17 Ogroblenie Warty 29 0
10.18 Łaźnia przy Nowym Rynku 3 0
10.19 Zabezpieczenie przed powodzią 17 0
10.20 Regulacja terenów pofortecznych 34 0
10.21 Oczyszczanie miasta 46 0
10.22 Kanalizacja, melioracja 42 0
10.23 Wystawy i inne prace budowlane 5 0
10.24 Przeładownia miejska, port rzeczny 35 0
10.25 Regulacja Sołacza 15 0
10.26 Włączenie gmin podmiejskich 17 0
10.27 Budowa elektrowni i lotnisko 2 0
11 Wydział Administracyjno-Sądowy 0 0
11.1 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - władza przemysłowa, organizacja rzemiosła 17 0
11.2 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - prawo pracy, bezpieczeństwo pracy 11 0
11.3 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - Izba Rzemieślnicza, Izba Kupiecka 14 0
11.4 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - jarmarki i targi 29 0
11.5 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - koncesje 91 0
11.6 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - cechy 88 0
11.7 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - komisje egzaminacyjne dla rzemieślników, sprawy uczniów i czeladników 37 0
11.8 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - kasy chorych cechów 11 0
11.9 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - zakłady przemysłowe 14 0
11.10 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - nadzór nad kotłami parowymi i ich zatwierdzenie 9 0
11.11 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - Towarzystwo Przemysłowe 3 0
11.12 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - sprawozdania Wydziału 11 0
11.13 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - prawo pracy 13 0
11.14 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - Izba Rzemieślnicza, Izba Handlowa 2 0
11.15 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - ruch targowy 9 0
11.16 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - świadectwa przemysłowe 7 0
11.17 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - cech i związki cechów, korporacje 87 0
11.18 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - wytwórnie cechowe 4 0
11.19 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - sprawy uczniów i czeladników 6 0
11.20 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - kasy chorych cechów 3 0
11.21 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - zakłady przemysłowe 62 0
11.22 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - komunikacja 14 0
11.23 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - różne 7 0
11.24 Sądy: Kupiecki i Przemysłowy - okres pruski /1801-1918/ 27 0
11.25 Sądy: Kupiecki i Przemysłowy - okres polski /1919-1939/ 18 0
11.26 Urząd do spraw najmu 20 0
11.27 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - sprawy ogólne 70 0
11.28 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - ubezpieczenia pracowników rolnych i ziemnych 9 0
11.29 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - nadzór nad obowiązkiem ubezpieczenia 6 0
11.30 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - kasy pośmiertne 10 0
11.31 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - ubezpieczenia robotników 11 0
11.32 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - związki kas chorych 3 0
11.33 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - sprawy ogólne ubezpieczeń 29 0
11.34 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - kasy chorych w przedsiębiorstwach 92 0
11.35 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - obwodowe kasy chorych 77 0
11.36 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - kasy pomocy 39 0
11.37 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa i starości 13 0
11.38 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - ubezpieczenie pracowników umysłowych 3 0
12 Zarząd Majątkiem Miejskim 0 0
12.1 Wykup pretensji i uprawnień 11 0
12.2 Oczyszczanie miasta 3 0
12.3 Słupy ogłoszeniowe 5 0
12.4 Zmiany własnościowe 18 0
12.5 Przewóz rzeczny 3 0
12.6 Wykup gruntów 16 0
12.7 Obwody łowieckie 14 0
12.8 Kupno i sprzedaż gruntów 24 0
12.9 Wydzierżawienie gruntów miejskich 12 0
12.10 Procesy o własność miejską 11 0
12.11 Różne 3 0
12.12 Sprawozdania zarządu majątkiem miejskim 26 0
12.13 Komisja przewłaszczeniowa 2 0
12.14 Waga miejska 3 0
12.15 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Św. Wojciech 12 0
12.16 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Stare miasto 12 0
12.17 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Kolumbia, Grobla, Rybaki 20 0
12.18 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Św. Marcin 16 0
12.19 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Św. Roch 3 0
12.20 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Chwaliszewo. Ostrówek 10 0
12.21 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Jeżyce 17 0
12.22 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Łazarz, Górczyn 10 0
12.23 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Wilda 9 0
12.24 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Winiary 15 0
12.25 Zakup terenów dla rzeźni miejskiej 6 0
12.26 Hipoteki na gruntach miejskich 42 0
12.27 Lombard 38 0
12.28 Pożyczki zaciągnięte przez gminę miejską, gwarancje hipoteczne 26 0
12.29 Założenie banku miejskiego 3 0
12.30 Pożyczki miejskie na budownictwo mieszkaniowe 27 0
12.31 Wykazy długów miejskich 20 0
12.32 Spłacanie długów miejskich 22 0
12.33 Pożyczki miejskie 78 0
12.34 Gospodarka wojenna 16 0
12.35 Fundacje - sprawy ogólnoorganizacyjne 8 0
12.36 Fundacje - sprawy majątkowe 15 0
12.37 Fundacje - sprawy hipoteczne 9 0
12.38 Fundacje - sprawozdania fundacyjne 7 0
12.39 Fundacje dla domu panującego i państwowe 15 0
12.40 Fundacje dla Instytutu 7 wdów i 5 panien 25 0
12.41 Fundacje pomocy dla zubożałych rzemieślników 11 0
12.42 Różne fundacje i legaty 280 0
13 Wydział Ogrodów Miejskich 0 0
13.1 Organizacja i administracja 18 0
13.2 Ogrodnictwa hodowlane 9 0
13.3 Ogródki działkowe 39 0
13.4 Parki 29 0
13.5 Boiska, dziecińce, pływalnie 31 0
13.6 Zieleńce i zieleń w mieście 72 0
13.7 Projekty zieleńców /nie zrealizowane/ 11 0
13.8 Cmentarze 3 0
14 Wodociągi Miejskie 0 0
14.1 Okres pruski /1857-1918/ 57 0
14.2 Okres polski /1919-1939/ 55 0
15 Rzeźnia Miejska i Targowisko 0 0
15.1 Okres pruski /1793-1918/ - sprawy ogólne Rzeźni przed budową nowej 16 0
15.2 Okres pruski /1793-1918/ - zarządzenia i statuty 23 0
15.3 Okres pruski /1793-1918/ - sprawy odszkodowań, ubezpieczenia 28 0
15.4 Okres pruski /1793-1918/ - budowa Rzeźni 91 0
15.5 Okres pruski /1793-1918/ - różne 4 0
15.6 Okres polski /1919-1939/ - zarządzenia i okólnik 10 0
15.7 Okres polski /1919-1939/ - bilanse, budżety, sprawozdania 12 0
15.8 Okres polski /1919-1939/ - dalsza rozbudowa Rzeźni i urządzeń 9 0
15.9 Okres polski /1919-1939/ - wywóz i przywóz mięsa 18 0
15.10 Okres polski /1919-1939/ - różne 2 0
16 Wydział Finansowy 0 0
16.1 Okres pruski /1794-1918/ - budżety kasy miejskiej 8 0
16.2 Okres pruski /1794-1918/ - spłaty długów 63 0
16.3 Okres pruski /1794-1918/ - dochody z innych źródeł 16 0
16.4 Okres pruski /1794-1918/ - księgi rachunkowe 91 0
16.5 Okres pruski /1794-1918/ - dochody z młynów 6 0
16.6 Okres pruski /1794-1918/ - oświetlenie ulic 9 0
16.7 Okres pruski /1794-1918/ - dowody kasowe Głównej Kasy Miejskiej 276 0
16.8 Okres pruski /1794-1918/ - dowody kasowe różnych opłat administracyjnych 22 0
16.9 Okres pruski /1794-1918/ - dowody kasowe spraw wojskowych 31 0
16.10 Okres pruski /1794-1918/ - księgi depozytowe 20 0
16.11 Okres pruski /1794-1918/ - dowody do ksiąg depozytowych 29 0
16.12 Okres pruski /1794-1918/ - księgi kasowe funduszu budowlanego 68 0
16.13 Okres pruski /1794-1918/ - dowody kasowe funduszu budowlanego 19 0
16.14 Okres pruski /1794-1918/ - rachunki kasy szkolnej 27 0
16.15 Okres pruski /1794-1918/ - cegielnie 7 0
16.16 Okres pruski /1794-1918/ - dochody z wodociągów masztalarni itp.. 21 0
16.17 Okres pruski /1794-1918/ - budżety kasy ubogich 4 0
16.18 Okres pruski /1794-1918/ - księgi kasowe kasy ubogich 7 0
16.19 Okres pruski /1794-1918/ -dowody kasowe kasy ubogich 183 0
16.20 Okres pruski /1794-1918/ - dowody kasy depozytowej ubogich 4 0
16.21 Okres pruski /1794-1918/ -dowody kasowe zakładu sierot 8 0
16.22 Okres pruski /1794-1918/ - księgi i dowody kasowe szpitala miejskiego 10 0
16.23 Okres pruski /1794-1918/ - sumy zahipotekowane na posesjach na rzecz ubogich 124 0
16.24 Okres pruski /1794-1918/ - sprawy organizacyjne 26 0
16.25 Okres pruski /1794-1918/ - komisje finansowe 5 0
16.26 Okres polski /1919-1939/ - sprawy organizacyjne 4 0
16.27 Okres polski /1919-1939/ - sprawy budżetowe 23 0
16.28 Okres polski /1919-1939/ - bilanse, sprawozdania 6 0
16.29 Komunalna Kasa Oszczędności 23 0
17 Wydział Podatkowy 0 0
17.1 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: podatek gruntowy 6 0
17.2 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: podatek przemysłowy 11 0
17.3 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: podatek kominowy /podymne/ 14 0
17.4 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: podatek osobisty albo fortyfikacyjny 7 0
17.5 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: pogłówne 4 0
17.6 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: inne podatki 3 0
17.7 Okres pruski /1794-1918/ - sprawy organizacyjne kasy podatkowej 15 0
17.8 Okres pruski /1794-1918/ - generalia podatków 17 0
17.9 Okres pruski /1794-1918/ - specjalia podatków 20 0
17.10 Okres pruski /1794-1918/ - podatek dochodowy od przedsiębiorstw i instytucji 70 0
17.11 Okres polski /1919-1939/ - sprawy podatkowe różne 62 0
17.12 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Św. Wojciech 154 0
17.13 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Stare Miasto 390 0
17.14 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Kolumbia 22 0
17.15 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Przy Tumie 5 0
17.16 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Rybaki 129 0
17.17 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Grobla 40 0
17.18 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Św. Marcin 361 0
17.19 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Ostrówek 27 0
17.20 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Św. Roch 23 0
17.21 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Śródka 59 0
17.22 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Chwaliszewo 125 0
17.23 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Zagórze 18 0
17.24 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Zawady 43 0
17.25 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : różne dzielnice miasta 12 0
17.26 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - zmiany własności nieruchomości 10 0
17.27 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - spisy domów i karty zakwaterowań 186 0
17.28 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - pożyczki hipoteczne 87 0
18 Wydział Administracji Ogólnej I Instancji 0 0
18.1 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy ogólne, zarządzanie 52 0
18.2 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy ogólnopaństwowe 9 0
18.3 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy polityczne i konsularne 29 0
18.4 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - migracje ludności, opcja, majątek 35 0
18.5 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy karno-administracyjne 67 0
18.6 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy porządkowe -administracyjne 79 0
18.7 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy rodzinne 13 0
18.8 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy sanitarne i weterynaryjne 23 0
18.9 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - komunikacja, handel, przemysł , biura wywiadowcze 79 0
18.10 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy organizacyjne, zarządzanie 35 0
18.11 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy polityczne i konsularne 37 0
18.12 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy karno-administracyjne 10 0
18.13 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy porządkowo-administracyjne 84 0
18.14 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - mniejszości narodowe 20 0
18.15 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - komunikacja. handel, przemysł 50 0
18.16 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy sanitarne i weterynaryjne 44 0
18.17 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - bezpieczeństwo przeciwpożarowe 10 0
18.18 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - biura wywiadowcze i pośrednictwa 10 0
18.19 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy rodzinne, nazwiska 3 0
18.20 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy organizacyjne 26 0
18.21 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy obywatelstwa i konsularne 47 0
18.22 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy zmiany nazwisk 6 0
18.23 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy inwalidzkie 19 0
18.24 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy karno-administracyjne 51 0
18.25 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - opieka nad dziećmi 29 0
18.26 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - nadzór nad stowarzyszeniami 37 0
18.27 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy gminy żydowskiej 15 0
18.28 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy sanitarne 6 0
18.29 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - komunikacja, przemysł, handel 16 0
18.30 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy rolnicze, weterynaryjne, łowieckie 88 0
18.31 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - społeczne i zarobkowe biura pośrednictwa pracy 24 0
18.32 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracyy 94 0
19 Wydział Ewidencji Ludności 0 0
19.1 Akta ogólne 38 0
19.2 Spis ksiąg meldunkowych z lat 1830-1939 2514 0
Kartoteka ewidencji ludności /1870-1931/ 1091 1025507
19.4 Rejestr domów miasta Poznania /1931-1940/ 436 0
20 Stadtverwaltung Posen 0 0
20.1 Hauptgeschaeftastelle - Hauptamt 38 0
20.2 Hauptgeschaeftastelle - Organisationsabteilung / 9 0
20.3 Personalamt - Beamtenabteilung /Wydział Personalny - urzędnicy wyżsi/ 8 0
20.4 Personalamt - Angestellten- und Arbeiterabteilung /Wydział Personalny - urzędnicy niżsi i pracownicy techniczni/ 97 0
20.5 Rechnungspruefungsamt /Wydział Kontroli Księgowej/ 30 0
20.6 Schulamt /Wydział Szkolny/ 44 0
20.7 Kulturamt - Allgemeine Kulturverwaltung /Wydział Kultury/ 15 0
20.8 Stadtarchiv /Archiwum miejskie/ 5 0
20.9 Pressereferat /Referat prasowy/ 11 0
20.10 Stadtwerke /Wodociągi, Gazownia, Elektrownia/ 23 0
20.11 Ewidencja ludności /Haushaltalisten/ - rok 1940 122 0
20.12 Ewidencja ludności /Haushaltalisten/ - rok 1941 144 0
20.13 Ewidencja ludności /Haushaltalisten/ - rok 1943 189 0
21 Księgi kancelaryjne. Acta consularia (akta urzędu i sądu rady miejskiej) 0 0
21.1 Czystopisy protokołów ksiąg rady - libri cosulatus 5 671
21.2 Czystopisy protokołów ksiąg rady - libri obligatiorum, decrotorum etc. 6 1291
21.3 Czystopisy protokołów ksiąg rady - libri controversiarum 25 15931
21.4 Czystopisy protokołów ksiąg rady - liber proconsulis 1 41
21.5 Czystopisy protokołów ksiąg rady - liber contumaciorum 1 50
21.6 Czystopisy protokołów ksiąg rady - litterae missivae 4 881
21.7 Czystopisy protokołów ksiąg rady - acta consularia (Protocollon officii consularis) 59 39157
21.8 Wtóropisy ksiąg rady 6 2983
21.9 Fragmenty i ekstrakty z ksiąg rady 3 0
21.10 Bruliony ksiąg rady 94 0
21.11 Acta consularia - decreta 5 0
21.12 Acta consularia, inscriptiones, quietationes etc. 5 0
21.13 Acta consularia - resolutiones 5 0
21.14 Acta consularia - indeksy do ksiąg 3 0
21.15 Rejestry spraw sądu radzieckiego - rejestry oraz akta spraw 17 0
21.16 Rejestry spraw sądu radzieckiego - rejestry spraw 28 0
21.17 Księgi sądu opiekuńczego rady (iudicium puppilare) 5 0
21.18 Księgi przyjęć do prawa miejskiego 2 0
21.19 Księgi taks 6 0
21.20 Księgi trzech porządków miejskich (tres ordines) 5 0
21.21 Ekstrakty z ksiąg grodzkich 5 0
22 Księgi kancelaryjne. Acta advocatalia et scabinalia (księgi wójta i ławy) 0 0
22.1 Księgi sądu niespornego ławy - księgi rezygnacji 9 0
22.2 Księgi sądu niespornego ławy - wtóropisy ksiąg rezygnacji z kancelarii ławy 9 0
22.3 Księgi sądu niespornego ławy - księgi rezygnacji z kancelarii ławy 14 0
22.4 Księgi sądu niespornego ławy - księgi rezygnacji sądu wiejskiego 1 0
22.5 Księgi sądu niespornego ławy - księgi rezygnacji - bruliony 11 0
22.6 Księgi sądownictwa spornego ławy - księgi powiatku 6 0
22.7 Księgi sądownictwa spornego ławy -księgi sądownictwa potrzebnego (iudicim forense) czystopisy 12 0
22.8 Księgi sądownictwa spornego ławy -księgi sądownictwa potrzebnego - bruliony 7 0
22.9 Księgi wójtowskie i ławnicze księgi sądu wójtowskiego 86 0
22.10 Księgi wójtowskie i ławnicze - księgi sądu wójtowskiego i ławniczego 37 0
22.11 Księgi wójtowskie i ławnicze - księgi sądu wójtowskiego - rezygnacje 7 0
22.12 Księgi wójtowskie i ławnicze - księgi wójtowskie - bruliony 104 0
22.13 Księgi wójtowskie i ławnicze - rejestry i akta sądu wójtowskiego i ławniczego 18 0
22.14 Księgi wójtowskie i ławnicze - rejestry sądu wójta 20 0
22.15 Księgi wójtowskie i ławnicze - księgi testamentów 9 0
22.16 Księgi sądu kryminalnego - czystopisy 4 0
22.17 Księgi sądu kryminalnego - złożonego 15 0
22.18 Księgi sądu kryminalnego dla szlachty 1 0
22.19 Księgi sądu kryminalnego - bruliony 11 0
22.20 Akta sądu kryminalnego - zeznania 6 0
22.21 Kontrakt z katem 1 0
23 Księgi kancelaryjne. Sądy miejskie w okresie Konstytucji 3 maja 0 0
23.1 Sąd I instancji cyrkułu i miasta wydzielonego 2 0
23.2 Sąd Apelacyjny w sprawach cywilnych 6 0
23.3 Sąd Apelacyjny w sprawach kryminalnych 2 0
24 Księgi kancelaryjne. Acta dispensatorum (księgi urzędu i sądu szafarskiego) 0 0
24.1 Księgi administracyjne i sądowe - księgi urzędu i sądu szafarskiego 15 0
24.2 Księgi administracyjne i sądowe - księgi sądu szafarskiego - rejestry spraw 5 0
24.3 Księgi administracyjne i sądowe - księgi sądu szafarskiego na papierze stemplowym 3 0
24.4 Księgi administracyjne i sądowe - księgi sądu szafarskiego - bruliony 4 0
24.5 Księgi administracyjne i sądowe - księgi szafarskie (stan majątku miejskiego) 2 0
24.6 Księgi administracyjne i sądowe - księgi depozytów 3 0
24.7 Księgi administracyjne i sądowe - księgi wagi i dochodów z bud jarmarcznych i innych 3 0
24.8 Księgi administracyjne i sądowe - akta dotyczące wsi miejskich, przedmieść oraz młynów 22 0
24.9 Księgi rachunkowe kasy miejskiej - rachunki szafarskie 239 0
24.10 Księgi administracyjne i sądowe - rachunki ekonomii 16 0
24.11 Księgi administracyjne i sądowe -inwentarze dochodów i rozchodów (proventus ordonarii) 29 0
24.12 Księgi administracyjne i sądowe - księgi kasy miejskiej 12 0
24.13 Księgi administracyjne i sądowe - rachunki długów 6 0
24.14 Księgi administracyjne i sądowe - rachunki remontów miejskich 18 0
24.15 Księgi administracyjne i sądowe - rachunki pomocy społecznej 3 0
24.16 Księgi administracyjne i sądowe - rachunki czynszów ze wsi miejskich po operacji 14 0
24.17 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki cegielni i wapniarni 28 0
24.18 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna Bogdanka 102 0
24.19 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna za Dominikanami i na Czapnikach 8 0
24.20 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna folusz * * Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna Podgórnik 1 0
24.21 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna Podgórnik 3 0
24.22 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna Topolnik 12 0
24.23 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna Wierzbak 4 0
24.24 Rejestry rachunkowe wodociągów miejskich 25 0
24.25 Księgi rachunkowe giełdy i kratki (wyszynk piwa) 15 0
24.26 Rachunki folwarku Bonin 28 0
24.27 Rachunki folwarku Bonin i Sołacz 6 0
24.28 Rachunki folwarku Górczyn 6 0
24.29 Rachunki folwarku Sołacz 10 0
24.30 Rachunki folwarku Wilda 44 0
24.31 Rachunki folwarku Dębiec 1 0
24.32 Rachunki folwarku Zegrze i Rataje 19 0
24.33 Rejestry podatkowe - czopowego 58 0
24.34 Rejestry podatkowe - hiberny 2 0
24.35 Rejestry podatkowe - mostowego, dyszlówki, akcyzy 7 0
24.36 Rejestry podatkowe - podymnego 20 0
24.37 Rejestry podatkowe - pogłównego 114 0
24.38 Rejestry podatkowe - serwisgeltu i kontrybucji na rzecz wojska 108 0
24.39 Rejestry podatkowe - strażnego 10 0
24.40 Rejestry podatkowe - szosu 59 0
24.41 Rejestry podatkowe - ungeltu 65 0
24.42 Rejestry podatkowe - czynszu ziemnego 8 0
24.43 Rejestry podatkowe - podatków i składek specjalnych 13 0
24.44 Dochody i wydatki szpitali miejskich i bractw miłosierdzia 34 0
24.45 Dochody i wydatki kościoła parafialnego Marii Magdaleny 4 0
25 Księgi kancelaryjne. Księgi nieseryjne (wydzielone z miscellaneów i variów) 0 0
25.1 Kodeksy prawne, statuty, kopiarze i spisy dokumentów miejskich 12 0
25.2 Księgi Dobrego porządku 6 0
25.3 Wykazy nieruchomości miejskich 7 0
25.4 Księgi kupieckie 14 0
26 Księgi kancelaryjne. Fragmenty ksiąg miejskich 47 0
27 Akta luźne 1 0
27.1 Sprawy ogólno-administracyjne (m.in.. wykazy i sumariusze dokumentów miejskich) 38 0
27.2 Obronność i bezpieczeństwo miasta, ciężary wojskowe 17 0
27.3 Zarządzanie majątkiem miejskim, wsie, folwarki miejski 12 0
27.4 Kasa miejska 23 0
27.5 Podatki i opłaty 33 0
27.6 Handel i rzemiosło 42 0
27.7 Opieka społeczna 20 0
27.8 Kościoły 45 0
27.9 Klasztory 32 0
27.10 Żydzi 20 0
27.11 Dysydenci 2 0
27.12 Rozruchy w mieście 4 0
27.13 Sprawy majątkowe mieszczan (m. in sprzedaże i kupna nieruchomości) 24 0
27.14 Sprawy sądowe dotyczące władz miejskich i mieszczan 27 0
27.15 Ekstrakty z ksiąg sądowych 24 0

Amount of archival material

29167

20098

2678

568.34

484.16

14.90

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -