Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Objezierze (pow. obornicki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1893-1921
- brak danych - 1893 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
angielski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1893-1917 W zespole zdigitalizowano j.a. o sygn.: 1-24, 49-51, 64-66, 70-73, 83-87, 94-99, 103-105, 109-111, 114-116
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/4771/0/1/1 Księga urodzeń 1893 25
53/4771/0/1/4 Księga urodzeń 1894 29
53/4771/0/1/7 Księga urodzeń 1895 29
53/4771/0/1/10 Księga urodzeń 1896 29
53/4771/0/1/13 Księga urodzeń 1897 27
53/4771/0/1/16 Księga urodzeń 1898 35
53/4771/0/1/19 Księga urodzeń 1899 32
53/4771/0/1/22 Geburts-Haupt-Register 1900-1901 69
53/4771/0/1/27 Geburts-Neben-Register 1894 0
53/4771/0/1/30 Geburts-Neben-Register 1895 0
53/4771/0/1/32 Geburts-Neben-Register 1896 0
53/4771/0/1/35 Geburts-Neben-Register 1897 0
53/4771/0/1/38 Geburts-Neben-Register 1898 0
53/4771/0/1/43 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/4771/0/1/46 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/4771/0/1/49 Geburts-Haupt-Register 1902-1903 71
53/4771/0/1/52 Geburts-Neben-Register 1893 0
53/4771/0/1/54 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/4771/0/1/55 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/4771/0/1/58 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/4771/0/1/61 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/4771/0/1/64 Geburts-Haupt-Register 1904-1905 80
53/4771/0/1/67 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/4771/0/1/70 [Księga urodzeń] 1906 37
53/4771/0/1/71 [Księga urodzeń] 1907 43
53/4771/0/1/74 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 0
53/4771/0/1/77 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1907-1907 0
53/4771/0/1/80 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/4771/0/1/83 [Rejestr główny urodzeń] 1908-1908 42
53/4771/0/1/84 [Rejestr główny urodzeń] 1909-1909 41
53/4771/0/1/88 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/4771/0/1/91 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/4771/0/1/94 [Rejestr główny urodzeń] 1910-1910 43
53/4771/0/1/97 [Rejestr główny urodzeń] 1911-1911 31
53/4771/0/1/100 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/4771/0/1/103 [Rejestr główny urodzeń] 1912-1912 33
53/4771/0/1/106 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/4771/0/1/109 [Rejestr główny urodzeń] 1913-1913 37
53/4771/0/1/112 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/4771/0/1/114 [Rejestr główny urodzeń] 1914-1914 37
53/4771/0/1/118 Geburts-Neben-Register 1914-1914 0
53/4771/0/1/121 [Rejestr główny urodzeń] 1915-1915 0
53/4771/0/1/128 Geburts-Neben-Register 1915-1915 0
53/4771/0/1/129 Geburts-Neben-Register 1916-1916 0
53/4771/0/1/130 Geburts-Neben-Register 1917-1917 0
53/4771/0/1/131 Geburts-Neben-Register 1918-1918 0
53/4771/0/1/132 Geburts-Neben-Register 1919-1919 0
53/4771/0/1/133 Rejestr poboczny urodzeń 1920-1920 0
53/4771/0/1/134 Rejestr poboczny urodzeń 1921-1921 0
53/4771/0/1/149 [Rejestr główny urodzeń] 1916-1916 0

Amount of archival material

155

148

0

1.35

1.29

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -