Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Objezierze (pow. obornicki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1893-1921
- brak danych - 1893 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
angielski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1893-1917 W zespole zdigitalizowano j.a. o sygn.: 1-24, 49-51, 64-66, 70-73, 83-87, 94-99, 103-105, 109-111, 114-116
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/4771/0/3/2 Księga małżeństw 1893 14
53/4771/0/3/5 Księga małżeństw 1894 12
53/4771/0/3/8 Księga małżeństw 1895 18
53/4771/0/3/11 Księga małżeństw 1896 16
53/4771/0/3/14 Księga małżeństw 1897 10
53/4771/0/3/17 Księga małżeństw 1898 13
53/4771/0/3/20 Księga małżeństw 1899 8
53/4771/0/3/23 Heiraths-Haupt-Register 1900-1901 25
53/4771/0/3/25 Heiraths-Neben-Register 1893 0
53/4771/0/3/28 Heiraths-Neben-Register 1894 0
53/4771/0/3/33 Heiraths-Neben-Register 1896 0
53/4771/0/3/36 Heiraths-Neben-Register 1897 0
53/4771/0/3/39 Heiraths-Neben-Register 1898 0
53/4771/0/3/41 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/4771/0/3/44 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/4771/0/3/47 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/4771/0/3/50 Heiraths-Haupt-Register 1902-1903 28
53/4771/0/3/53 Heiraths-Neben-Register 1895 0
53/4771/0/3/56 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/4771/0/3/59 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/4771/0/3/62 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/4771/0/3/65 Heiraths-Haupt-Register 1904-1905 27
53/4771/0/3/68 Heirarts-Neben-Register 1905 0
53/4771/0/3/72 Heiraths-Haupt-Register 1906-1907 30
53/4771/0/3/75 Heirats-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 0
53/4771/0/3/78 Heirats-Neben-Register [wtóropis] 1907-1907 0
53/4771/0/3/81 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/4771/0/3/85 [Rejestr główny małżeństw] 1908-1908 15
53/4771/0/3/86 [Rejestr główny małżeństw] 1909-1909 23
53/4771/0/3/89 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/4771/0/3/92 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/4771/0/3/95 [Rejestr główny małżeństw] 1910-1910 18
53/4771/0/3/98 [Rejestr główny małżeństw] 1911-1911 24
53/4771/0/3/101 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/4771/0/3/104 [Rejestr główny małżeństw] 1912-1912 24
53/4771/0/3/107 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/4771/0/3/110 [Rejestr główny małżeństw] 1913-1913 19
53/4771/0/3/115 [Rejestr główny małżeństw] 1914-1914 13
53/4771/0/3/117 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/4771/0/3/119 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/4771/0/3/122 [Rejestr główny małżeństw] 1915-1915 0
53/4771/0/3/124 [Rejestr główny małżeństw] 1916-1916 0
53/4771/0/3/125 [Rejestr główny małżeństw] 1917-1917 0
53/4771/0/3/135 Heirats-Neben-Register 1915-1915 0
53/4771/0/3/136 Heirats-Neben-Register 1916-1916 0
53/4771/0/3/137 Heirats-Neben-Register 1917-1917 0
53/4771/0/3/138 Heirats-Neben-Register 1918-1918 0
53/4771/0/3/139 Heirats-Neben-Register 1919-1919 0
53/4771/0/3/140 Rejestr poboczny małżeństw 1920-1920 0
53/4771/0/3/141 Rejestr poboczny małżeństw 1921-1921 0
1 2

Amount of archival material

155

148

0

1.35

1.29

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -