^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Rejestr główny zgonów]

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 127
- brak danych -
1917-1917

1917 - 1917
polski
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
28 - brak danych -
250x385 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -