^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sterbe-Neben-Register

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 145
Rejestr poboczny zgonów
1918-1918

1918 - 1918
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt rękopis
dobry
44 - brak danych -
250x385 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -