Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Objezierze (pow. obornicki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1893-1921
- brak danych - 1893 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
angielski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1893-1917 W zespole zdigitalizowano j.a. o sygn.: 1-24, 49-51, 64-66, 70-73, 83-87, 94-99, 103-105, 109-111, 114-116
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/4771/0/4/3 Księga zgonów 1893 13
53/4771/0/4/6 Księga zgonów 1894 15
53/4771/0/4/9 Księga zgonów 1895 15
53/4771/0/4/12 Księga zgonów 1896 17
53/4771/0/4/15 Księga zgonów 1897 24
53/4771/0/4/18 Księga zgonów 1898 11
53/4771/0/4/21 Księga zgonów 1899 14
53/4771/0/4/24 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 35
53/4771/0/4/26 Sterbe-Neben-Register 1893 0
53/4771/0/4/29 Sterbe-Neben-Register 1894 0
53/4771/0/4/31 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/4771/0/4/34 Sterbe-Neben-Register 1896 0
53/4771/0/4/37 Sterbe-Neben-Register 1897 0
53/4771/0/4/40 Sterbe-Neben-Register 1898 0
53/4771/0/4/42 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/4771/0/4/45 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/4771/0/4/48 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/4771/0/4/51 Sterbe-Haupt-Register 1902-1903 36
53/4771/0/4/57 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/4771/0/4/60 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/4771/0/4/63 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/4771/0/4/66 Sterbe-Haupt-Register 1904-1905 41
53/4771/0/4/69 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/4771/0/4/73 Sterbe-Haupt-Register 1906-1907 23
53/4771/0/4/76 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/4771/0/4/79 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1907 0
53/4771/0/4/82 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/4771/0/4/87 Sterbe-Haupt-Register 1908-1909 40
53/4771/0/4/90 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/4771/0/4/93 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/4771/0/4/96 [Rejestr główny zgonów] 1910-1910 24
53/4771/0/4/99 [Rejestr główny zgonów] 1911-1911 11
53/4771/0/4/102 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/4771/0/4/105 [Rejestr główny zgonów] 1912-1912 24
53/4771/0/4/108 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/4771/0/4/111 [Rejestr główny zgonów] 1913-1913 16
53/4771/0/4/113 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/4771/0/4/116 [Rejestr główny zgonów] 1914-1914 21
53/4771/0/4/120 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/4771/0/4/123 [Rejestr główny zgonów] 1915-1915 0
53/4771/0/4/126 [Rejestr główny zgonów] 1916-1916 0
53/4771/0/4/127 [Rejestr główny zgonów] 1917-1917 0
53/4771/0/4/142 Sterbe-Neben-Register 1915-1915 0
53/4771/0/4/143 Sterbe-Neben-Register 1916-1916 0
53/4771/0/4/144 Sterbe-Neben-Register 1917-1917 0
53/4771/0/4/145 Sterbe-Neben-Register 1918-1918 0
53/4771/0/4/146 Sterbe-Neben-Register 1919-1919 0
53/4771/0/4/147 Rejestr poboczny zgonów 1920-1920 0
53/4771/0/4/148 Rejestr poboczny zgonów 1921-1921 0
53/4771/0/4/153 [Rejestr główny zgonów] 1918-1918 0
1 2

Amount of archival material

155

148

0

1.35

1.29

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -