Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Modliszewko (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1891-1921
- brak danych - 1891 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1891-1914 W zespole zdigitalizowano sygnatury 1-9, 21-23, 27, 31-35, 37, 40-46
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/4772/0/1/1 Księga urodzeń 1891-1893 282
53/4772/0/1/4 Księga urodzeń 1894-1896 262
53/4772/0/1/7 Księga urodzeń 1897-1899 229
53/4772/0/1/10 Księga urodzeń Wtóropis 1891 0
53/4772/0/1/11 Księga urodzeń Wtóropis 1892 0
53/4772/0/1/12 Księga urodzeń Wtóropis 1893 0
53/4772/0/1/13 Księga urodzeń Wtóropis 1894 0
53/4772/0/1/14 Księga urodzeń Wtóropis 1895 0
53/4772/0/1/15 Księga urodzeń Wtóropis 1896 0
53/4772/0/1/16 Księga urodzeń Wtóropis 1897 0
53/4772/0/1/17 Księga urodzeń Wtóropis 1898 0
53/4772/0/1/18 Księga urodzeń Wtóropis 1899 0
53/4772/0/1/19 Księga urodzeń Wtóropis 1900 0
53/4772/0/1/20 Księga urodzeń Wtóropis 1901 0
53/4772/0/1/21 Księga urodzeń 1900-1902 254
53/4772/0/1/24 Księga urodzeń t. I 1902 0
53/4772/0/1/25 Księga urodzeń 1903 0
53/4772/0/1/26 Księga urodzeń 1904 0
53/4772/0/1/27 Księga urodzeń 1903-1905 254
53/4772/0/1/28 Księga urodzeń 1905 0
53/4772/0/1/29 Księga urodzeń [wtóropis] 1906-1906 0
53/4772/0/1/30 Księga urodzeń [wtóropis] 1907-1907 0
53/4772/0/1/33 Księga urodzeń 1906-1908 274
53/4772/0/1/36 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1908-1908 0
53/4772/0/1/38 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1909-1909 0
53/4772/0/1/39 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1910-1910 0
53/4772/0/1/40 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1909-1911 336
53/4772/0/1/48 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1912-1914 0
53/4772/0/1/50 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1915-1919 0

Amount of archival material

51

50

0

0.92

0.91

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -