Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Jaroszewo (pow. wągrowiecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1892-1920
- brak danych - 1892 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1892-1920 Wtóropisy (sygn.: 25-33) - przechowywane w APPO Konin.
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/4774/0/1/1 Księga urodzeń 1892 49
53/4774/0/1/4 Księga urodzeń 1893 45
53/4774/0/1/7 Księga urodzeń 1894 48
53/4774/0/1/10 Księga urodzeń 1895 53
53/4774/0/1/13 Księga urodzeń 1896 49
53/4774/0/1/16 Księga urodzeń 1897 27
53/4774/0/1/19 Księga urodzeń 1898 63
53/4774/0/1/22 Księga urodzeń 1899 58
53/4774/0/1/25 Księga urodzeń 1892 0
53/4774/0/1/28 Księga urodzeń 1893 0
53/4774/0/1/31 Księga urodzeń 1894 0
53/4774/0/1/35 Urodzenia 1900 50
53/4774/0/1/38 Geburts-Nebenregister 1895 0
53/4774/0/1/39 Geburts-Nebenregister 1896 0
53/4774/0/1/40 Geburts-Nebenregister 1897 0
53/4774/0/1/41 Geburts-Nebenregister 1898 0
53/4774/0/1/42 Geburts-Nebenregister 1899 0
53/4774/0/1/43 Urodzenia 1901 66
53/4774/0/1/46 Geburts-Nebenregister 1900 0
53/4774/0/1/49 Geburts-Nebenregister 1901 0
53/4774/0/1/52 Geburts-Nebenregister 1902 0
53/4774/0/1/55 Rejestracja urodzeń 1902 58
53/4774/0/1/58 Geburts-Nebenregister 1903 0
53/4774/0/1/60 Rejestracja urodzeń 1903 66
53/4774/0/1/63 Rejestracja urodzeń 1904 57
53/4774/0/1/66 Geburts-Nebenregister 1905 0
53/4774/0/1/69 Rejestracja urodzeń 1905 60
53/4774/0/1/83 Geburts-Nebenregister 1904-1904 0
53/4774/0/1/85 Geburts-Nebenregister 1906-1906 0
53/4774/0/1/88 Księga urodzeń 1906 58
53/4774/0/1/92 Geburts-Nebenregister 1907-1907 0
53/4774/0/1/95 Geburts-Nebenregister 1908-1908 0
53/4774/0/1/98 Geburts-Nebenregister 1909-1909 0
53/4774/0/1/101 Geburts-Nebenregister 1910-1910 0
53/4774/0/1/104 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1907-1911 266
53/4774/0/1/107 Geburts-Nebenregister 1911-1911 0
53/4774/0/1/111 Geburts-Nebenregister 1912-1912 0
53/4774/0/1/115 Geburts-Nebenregister 1913-1913 0
53/4774/0/1/118 Geburts-Nebenregister 1914-1914 0
53/4774/0/1/127 Geburts-Nebenregister 1915-1915 0
53/4774/0/1/130 Geburts-Nebenregister 1916-1916 0
53/4774/0/1/133 [Rejestr główny urodzeń] 1912-1916 0
53/4774/0/1/142 Geburts-Nebenregister 1917-1917 0
53/4774/0/1/143 Geburts-Nebenregister 1918-1918 0

Amount of archival material

147

132

0

1.25

1.13

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -