Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Jaroszewo (pow. wągrowiecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1892-1920
- brak danych - 1892 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1892-1920 Wtóropisy (sygn.: 25-33) - przechowywane w APPO Konin.
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/4774/0/3/2 Księga małżeństw 1892 25
53/4774/0/3/5 Księga małżeństw 1893 15
53/4774/0/3/8 Księga małżeństw 1894 19
53/4774/0/3/11 Księga małżeństw 1895 37
53/4774/0/3/14 Księga małżeństw 1896 29
53/4774/0/3/17 Księga małżeństw 1897 19
53/4774/0/3/20 Księga małżeństw 1898 24
53/4774/0/3/23 Księga małżeństw 1899 24
53/4774/0/3/26 Księga małżeństw 1892 0
53/4774/0/3/29 Księga małżeństw 1893 0
53/4774/0/3/32 Księga małżeństw 1894 0
53/4774/0/3/36 Małżeństwa 1900 23
53/4774/0/3/44 Małżeństwa 1901 23
53/4774/0/3/47 Heiraths-Nebenregister 1900 0
53/4774/0/3/50 Heiraths-Nebenregister 1901 0
53/4774/0/3/53 Heiraths-Nebenregister 1902 0
53/4774/0/3/56 Rejestracja małżeństw 1902 13
53/4774/0/3/59 Heiraths-Nebenregister 1903 0
53/4774/0/3/61 Rejestracja małżeństw 1903 19
53/4774/0/3/64 Rejestracja małżeństw 1904 29
53/4774/0/3/67 Heirats-Nebenregister 1905 0
53/4774/0/3/70 Rejestracja małżeństw 1905 25
53/4774/0/3/72 Heirats-Nebenregister 1895-1895 0
53/4774/0/3/74 Heirats-Nebenregister 1896-1896 0
53/4774/0/3/76 Heirats-Nebenregister 1897-1897 0
53/4774/0/3/78 Heirats-Nebenregister 1898-1898 0
53/4774/0/3/80 Heirats-Nebenregister 1899-1899 0
53/4774/0/3/86 Heirats-Nebenregister 1906-1906 0
53/4774/0/3/89 Księga małżeństw 1906 23
53/4774/0/3/91 Heirats-Nebenregister 1904-1904 0
53/4774/0/3/93 Heirats-Nebenregister 1907-1907 0
53/4774/0/3/96 Heirats-Nebenregister 1908-1908 0
53/4774/0/3/99 Heirats-Nebenregister 1909-1909 0
53/4774/0/3/102 Heirats-Nebenregister 1910-1910 0
53/4774/0/3/105 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1907-1911 125
53/4774/0/3/108 Heirats-Nebenregister 1911-1911 0
53/4774/0/3/112 Heirats-Nebenregister 1912-1912 0
53/4774/0/3/116 Heirats-Nebenregister 1913-1913 0
53/4774/0/3/119 Heirats-Nebenregister 1914-1914 0
53/4774/0/3/121 [Rejestr główny małżeństw] 1912-1916 0
53/4774/0/3/122 [Rejestr główny małżeństw] 1917-1919 0
53/4774/0/3/123 [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0
53/4774/0/3/128 Heirats-Nebenregister 1915-1915 0
53/4774/0/3/131 Heirats-Nebenregister 1916-1916 0
53/4774/0/3/134 [Rejestr główny małżeństw] 1921-1921 0
53/4774/0/3/135 [Rejestr główny małżeństw] 1922-1922 0
53/4774/0/3/136 [Rejestr główny małżeństw] 1923-1924 0
53/4774/0/3/137 [Rejestr główny małżeństw] 1925-1925 0
53/4774/0/3/144 Heirats-Nebenregister 1917-1917 0
53/4774/0/3/145 Heirats-Nebenregister 1918-1918 0

Amount of archival material

147

132

0

1.25

1.13

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -