Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Jaroszewo (pow. wągrowiecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1892-1920
- brak danych - 1892 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1892-1920 Wtóropisy (sygn.: 25-33) - przechowywane w APPO Konin.
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/4774/0/4/3 Księga zgonów 1892 32
53/4774/0/4/6 Księga zgonów 1893 24
53/4774/0/4/9 Księga zgonów 1894 38
53/4774/0/4/12 Księga zgonów 1895 29
53/4774/0/4/15 Księga zgonów 1896 26
53/4774/0/4/18 Księga zgonów 1897 33
53/4774/0/4/21 Księga zgonów 1898 23
53/4774/0/4/24 Księga zgonów 1899 29
53/4774/0/4/27 Księga zgonów 1892 0
53/4774/0/4/30 Księga zgonów 1893 0
53/4774/0/4/33 Księga zgonów 1894 0
53/4774/0/4/37 Zgony 1900 37
53/4774/0/4/45 Zgony 1901 31
53/4774/0/4/48 Sterbe-Nebenregister 1900 0
53/4774/0/4/51 Sterbe-Nebenregister 1901 0
53/4774/0/4/54 Sterbe-Nebenregister 1902 0
53/4774/0/4/57 Rejestracja zgonów 1902 34
53/4774/0/4/62 Rejestracja zgonów 1903 30
53/4774/0/4/65 Rejestracja zgonów 1904 35
53/4774/0/4/68 Sterbe-Nebenregister 1905 0
53/4774/0/4/71 Rejestracja zgonów 1905 46
53/4774/0/4/73 Sterbe-Nebenregister 1895-1895 0
53/4774/0/4/75 Sterbe-Nebenregister 1896-1896 0
53/4774/0/4/77 Sterbe-Nebenregister 1897-1897 0
53/4774/0/4/79 Sterbe-Nebenregister 1898-1898 0
53/4774/0/4/81 Sterbe-Nebenregister 1899-1899 0
53/4774/0/4/82 Sterbe-Nebenregister 1903-1903 0
53/4774/0/4/84 Sterbe-Nebenregister 1904-1904 0
53/4774/0/4/87 Sterbe-Nebenregister 1906-1906 0
53/4774/0/4/90 Księga zgonów 1906 26
53/4774/0/4/94 Sterbe-Nebenregister 1907-1907 0
53/4774/0/4/97 Sterbe-Nebenregister 1908-1908 0
53/4774/0/4/100 Sterbe-Nebenregister 1909-1909 0
53/4774/0/4/103 Sterbe-Nebenregister 1910-1910 0
53/4774/0/4/106 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1907-1911 115
53/4774/0/4/109 Sterbe-Nebenregister 1911-1911 0
53/4774/0/4/113 Sterbe-Nebenregister 1912-1912 0
53/4774/0/4/117 Sterbe-Nebenregister 1913-1913 0
53/4774/0/4/120 Sterbe-Nebenregister 1914-1914 0
53/4774/0/4/124 [Rejestr główny zgonów] 1912-1916 0
53/4774/0/4/125 [Rejestr główny zgonów] 1917-1919 0
53/4774/0/4/126 [Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0
53/4774/0/4/129 Sterbe-Nebenregister 1915-1915 0
53/4774/0/4/132 Sterbe-Nebenregister 1916-1916 0
53/4774/0/4/138 [Rejestr główny zgonów] 1921-1921 0
53/4774/0/4/139 [Rejestr główny zgonów] 1922-1922 0
53/4774/0/4/140 [Rejestr główny zgonów] 1923-1924 0
53/4774/0/4/141 [Rejestr główny zgonów] 1925-1925 0
53/4774/0/4/146 Sterbe-Nebenregister 1917-1917 0
53/4774/0/4/147 Sterbe-Nebenregister 1918-1918 0

Amount of archival material

147

132

0

1.25

1.13

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -