Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Krzyżanowo (pow. śremski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1897-1921
- brak danych - 1897 - 1921
1964 - 2011
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1897-1920 i akta zbiorowe za lata 1964-2011 W zespole zdigitalizowano j.a. o sygn.: 1-9, 25-27, 40-42, 52-54, 64, 70-73
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/4851/0/1/1 Księga urodzeń 1897 41
53/4851/0/1/4 Księga urodzeń 1898 36
53/4851/0/1/7 Księga urodzeń 1899 34
53/4851/0/1/10 Geburts-Neben-Register 1897 0
53/4851/0/1/13 Geburts-Neben-Register 1898 0
53/4851/0/1/16 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/4851/0/1/19 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/4851/0/1/22 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/4851/0/1/25 Geburts-Haupt-Register 1900-1902 100
53/4851/0/1/28 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/4851/0/1/31 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/4851/0/1/34 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/4851/0/1/37 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/4851/0/1/40 Geburts-Haupt-Register 1903-1905 100
53/4851/0/1/43 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 0
53/4851/0/1/46 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1907-1907 0
53/4851/0/1/49 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/4851/0/1/52 Geburts-Haupt-Register 1906-1909 124
53/4851/0/1/55 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/4851/0/1/58 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/4851/0/1/61 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/4851/0/1/67 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/4851/0/1/70 [Rejestr główny urodzeń] 1910-1914 145
53/4851/0/1/74 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/4851/0/1/75 Geburts-Neben-Register 1914-1914 0
53/4851/0/1/82 Geburts-Neben-Register 1915-1915 0
53/4851/0/1/83 Geburts-Neben-Register 1916-1916 0
53/4851/0/1/84 Geburts-Neben-Register 1917-1917 0
53/4851/0/1/85 Geburts-Neben-Register 1918-1918 0
53/4851/0/1/86 Geburts-Neben-Register 1919-1919 0
1 2

Amount of archival material

127

102

0

1.10

0.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -