Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Krzyżanowo (pow. śremski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1897-1921
- brak danych - 1897 - 1921
1964 - 2011
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1897-1920 i akta zbiorowe za lata 1964-2011 W zespole zdigitalizowano j.a. o sygn.: 1-9, 25-27, 40-42, 52-54, 64, 70-73
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/4851/0/3/2 Księga małżeństw 1897 12
53/4851/0/3/5 Księga małżeństw 1898 14
53/4851/0/3/8 Księga małżeństw 1899 16
53/4851/0/3/11 Heiraths-Neben-Register 1897 0
53/4851/0/3/14 Heiraths-Neben-Register 1898 0
53/4851/0/3/17 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/4851/0/3/20 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/4851/0/3/23 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/4851/0/3/26 Heiraths-Haupt-Register 1900-1902 37
53/4851/0/3/29 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/4851/0/3/32 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/4851/0/3/35 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/4851/0/3/38 Heirarts-Neben-Register 1905 0
53/4851/0/3/41 Heirats-Haupt-Register 1903-1905 24
53/4851/0/3/44 Heirarts-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 0
53/4851/0/3/47 Heirarts-Neben-Register [wtóropis] 1907-1907 0
53/4851/0/3/50 Heirarts-Neben-Register 1908-1908 0
53/4851/0/3/53 Heirarts-Haupt-Register 1906-1909 53
53/4851/0/3/56 Heirarts-Neben-Register 1909-1909 0
53/4851/0/3/59 Heirarts-Neben-Register 1910-1910 0
53/4851/0/3/62 Heirarts-Neben-Register 1911-1911 0
53/4851/0/3/66 Heirarts-Neben-Register 1912-1912 0
53/4851/0/3/68 Heirarts-Neben-Register 1913-1913 0
53/4851/0/3/71 Heirats-Haupt-Register 1910-1914 68
53/4851/0/3/76 Heirarts-Neben-Register 1914-1914 0
53/4851/0/3/78 Heirats-Haupt-Register 1915-1919 0
53/4851/0/3/80 Rejestr główny małżeństw 1920-1920 0
53/4851/0/3/89 Heirarts-Neben-Register 1915-1915 0
53/4851/0/3/90 Heirarts-Neben-Register 1916-1916 0
53/4851/0/3/91 Heirarts-Neben-Register 1917-1917 0
1 2

Amount of archival material

127

102

0

1.10

0.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -