Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Krzyżanowo (pow. śremski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1897-1921
- brak danych - 1897 - 1921
1964 - 2011
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1897-1920 i akta zbiorowe za lata 1964-2011 W zespole zdigitalizowano j.a. o sygn.: 1-9, 25-27, 40-42, 52-54, 64, 70-73

Amount of archival material

127

102

0

1.10

0.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -