Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi sądu ziemskiego w Kcyni

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi ziemskie kcyńskie 1432 - 1791
- brak danych - 1401 - 1500
1432 - 1480
1501 - 1800
1560 - 1561
1577 - 1577
1581 - 1581
1583 - 1584
1588 - 1588
1597 - 1599
1601 - 1603
1610 - 1610
1613 - 1769
1659 - 1659
1663 - 1663
1665 - 1665
1668 - 1668
1676 - 1676
1678 - 1679
1681 - 1681
1684 - 1684
1777 - 1791
- brak danych - nie
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
niemiecki
inwentarz drukowany Yes patrz też system informatyczny
indeks geograficzny No Repertorium, czyli indeks geograficzny dla niektórych ksiąg, wykonany przez Lekszyckiego, kon. XIX w.
indeks osobowy No Repertorium, czyli indeks imienny dla niektórych ksiąg, wykonany przez Lekszyckiego, kon. XIX w.
Sąd ziemski w Kcyni był sądem szlacheckim, w którym główną rolę odgrywał starosta (lub jego zastępca) jako namiestnik króla oraz: sędzia, podsędek, wojewoda, podkomorzy i chorąży. Sąd objeżdżał województwo i odbywał sesje w powiecie; terminy, w których to się odbywało, nazywano roczkami. Kompetencje sądu ziemskiego obejmowały wszystkie sprawy, w których pozwana była szlachta, z wyjątkiem spraw przekazanych innym sądom (np. sejmikowym lub królewskim) oraz sprawy niesporne.
W 1792 r. jego kompetencje przejął sąd ziemiański.
Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, manifestacje, pozwy, ekstrakty, dissoluta. W zespole zmikrofilmowano 42 j.a. o sygn.: Z. 1-Z. 42 (nr 53: 84686-84725) oraz inwentarz książkowy (nr 53 84727). Ponadto 1 j.a. tego twórcy z lat 1632-1643 znajduje się w Bibliotece PAN w Kórniku (tamże sygn.: BK 1842).
Oryginały nieudostępniane ze względu na zły stan fizyczny.

Amount of archival material

42

42

0

2.25

2.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -