Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi sądu ziemskiego w Koninie

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi ziemskie konińskie 1394 - 1791
- brak danych - 1394 - 1791
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
inwentarz drukowany Yes patrz też system informatyczny
Sąd ziemski w Koninie był sądem szlacheckim, w którym główną rolę odgrywał starosta (lub jego zastępca) jako namiestnik króla oraz: sędzia, podsędek, wojewoda, podkomorzy i chorąży. Sąd objeżdżał województwo i odbywał sesje w powiecie; terminy, w których to się odbywało, nazywano roczkami. Kompetencje sądu ziemskiego obejmowały wszystkie sprawy, w których pozwana była szlachta, z wyjątkiem spraw przekazanych innym sądom (np. sejmikowym lub królewskim) oraz sprawy niesporne.
W 1792 r. jego kompetencje przejął sąd ziemiański.
Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, pozwy, ekstrakty, inkwizycje W zespole zmikrofilmowano 76 j. a. o sygn.: Z. 1-Z. 5 (nr 0: 152153-152157), Z. 6- Z. 76 (nr 53: 85516-85586) oraz inwentarz książkowy (nr 53 85587)

Amount of archival material

76

76

0

5.75

5.75

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -