Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi sądu ziemskiego w Kościanie

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi ziemskie kościańskie 1391 - 1791
- brak danych - 1391 - 1791
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
niemiecki
inwentarz drukowany Yes patrz też system informatyczny
Sąd ziemski w Kościanie był sądem szlacheckim, w którym główną rolę odgrywał starosta (lub jego zastępca) jako namiestnik króla oraz: sędzia, podsędek, wojewoda, podkomorzy i chorąży. Sąd objeżdżał województwo i odbywał sesje w powiecie; terminy, w których to się odbywało, nazywano roczkami. Kompetencje sądu ziemskiego obejmowały wszystkie sprawy, w których pozwana była szlachta, z wyjątkiem spraw przekazanych innym sądom (np. sejmikowym lub królewskim) oraz sprawy niesporne.
W 1792 r. jego kompetencje przejął sąd ziemiański.
Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, manifestacje, oblaty, ekstrakty. W zespole zmikrofilmowano 169 j. a. o sygn.: Z.1-Z.5 (nr 53: 84840-84844), Z.6-Z.7 (nr O: 152201-152202), Z.8 ( 53 84845), Z.9 (nr O 153121), Z.10-Z.17 (nr O 152203-15221), Z.18 (nr 5384846), Z.19-Z.21 (nr O: 152212-152214), Z.22 (nr O 150228), Z.23-Z.35 (nr 53:84847-84859), Z. 36 (nr O 153127), Z.37-Z.169 (nr 53: 84860-84992) oraz inwentarz książkowy (nr 53 84993)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/7/0/-/1 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1391-1401 0
53/7/0/-/2 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1401-1405 0
53/7/0/-/3 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1405-1412 0
53/7/0/-/4 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1412-1420 0
53/7/0/-/5 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1416-1427 0
53/7/0/-/6 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1420-1421 0
53/7/0/-/7 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1421-1423 0
53/7/0/-/8 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1423-1428 0
53/7/0/-/9 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1428-1430 0
53/7/0/-/10 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1432-1434 0
53/7/0/-/11 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1435-1437 0
53/7/0/-/12 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1437-1438; 1440; 1442-1446 0
53/7/0/-/13 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1447-1449 0
53/7/0/-/14 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1449-1450; 1452-1453; 1459; 1462; 1464 0
53/7/0/-/15 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1465-1466; 1469-1472 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

167

167

0

16.05

16.05

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -