Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi sądu ziemskiego w Nakle

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi ziemskie nakielskie 1442 - 1767
- brak danych - 1442 - 1442
1450 - 1450
1453 - 1453
1501 - 1700
1722 - 1724
1726 - 1728
1750 - 1750
1753 - 1759
1765 - 1765
1767 - 1767
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
niemiecki
inwentarz drukowany Yes patrz też system informatyczny
Sąd ziemski w Nakle był sądem szlacheckim, w którym główną rolę odgrywał starosta (lub jego zastępca) jako namiestnik króla oraz: sędzia, podsędek, wojewoda, podkomorzy i chorąży. Sąd objeżdżał województwo i odbywał sesje w powiecie; terminy, w których to się odbywało, nazywano roczkami. Kompetencje sądu ziemskiego obejmowały wszystkie sprawy, w których pozwana była szlachta, z wyjątkiem spraw przekazanych innym sądom (np. sejmikowym lub królewskim) oraz sprawy niesporne.
W 1792 r. jego kompetencje przejął sąd ziemiański.
Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, pozwy, dissoluta. W zespole zmikrofilmowano 19 j. a. o sygn.: Z. 1-Z. 19 (nr 53: 84600-84619) oraz inwentarz książkowy (nr 53 84619)

Amount of archival material

19

19

0

0.90

0.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -