Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi sądu ziemskiego w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi ziemskie poznańskie 1386 - 1791
- brak danych - 1386 - 1791
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
niemiecki
inwentarz drukowany Yes patrz też system informatyczny
indeks geograficzny No Repertorium, czyli indeks geograficzny dla niektórych ksiąg, wykonany przez Lekszyckiego, kon. XIX w.
indeks osobowy No Repertorium, czyli indeks imienny dla niektórych ksiąg, wykonany przez Lekszyckiego, kon. XIX w.
inwentarz książkowy Yes system informatyczny
Sąd ziemski w Poznaniu był sądem szlacheckim, w którym główną rolę odgrywał starosta (lub jego zastępca) jako namiestnik króla oraz: sędzia, podsędek, wojewoda, podkomorzy i chorąży. Sąd objeżdżał województwo i odbywał sesje w powiecie; terminy, w których to się odbywało, nazywano roczkami. Kompetencje sądu ziemskiego obejmowały wszystkie sprawy, w których pozwana była szlachta, z wyjątkiem spraw przekazanych innym sądom (np. sejmikowym lub królewskim) oraz sprawy niesporne.
W 1792 r. jego kompetencje przejął sąd ziemiański.
Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, manifestacje, oblaty, pozwy, juramenty, wyroki.
W zespole wyodrębniono szczątek: 53/9/1 Księgi wieców poznańskich z lat 1553 - 1555
W zespole zmikrofilmowano 140 j.a. o sygn.: Z.1-Z.23 (nr 53: 85837-85859), Z.28 (nr 53 85860), Z.48-Z.50 (nr 53: 85861-85863), Z.52-Z.59 (nr 53: 85864-85871), Z.62-Z.75 (nr 53: 85872-85885), Z.90-Z.180 (nr 53: 85886-85976) i inwent. 9 (nr 53 85977), oraz dopełnienia do 60 sygnatur: Z.2-Z.15 (nr O: 150024-150037), Z.16-Z.23 (nr O: 150037-150046), Z.24 (nr O 152281), Z.25 (nr O 152275), Z.26-Z.32 (nr O: 152240-152246), Z.33 (nr O 152248), Z.34 (nr O 152247), Z.35-Z.47 (nr O: 152249-152261), Z.51 (nr O 152276), Z.77-Z.89 (nr O: 152262-152274)

Amount of archival material

178

178

0

17.31

17.31

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -