Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi sądu ziemskiego w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi ziemskie poznańskie 1386 - 1791
- brak danych - 1386 - 1791
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały łaciński
niemiecki
polski
inwentarz drukowany Yes patrz też system informatyczny
indeks geograficzny No Repertorium, czyli indeks geograficzny dla niektórych ksiąg, wykonany przez Lekszyckiego, kon. XIX w.
indeks osobowy No Repertorium, czyli indeks imienny dla niektórych ksiąg, wykonany przez Lekszyckiego, kon. XIX w.
inwentarz książkowy Yes system informatyczny
Sąd ziemski w Poznaniu był sądem szlacheckim, w którym główną rolę odgrywał starosta (lub jego zastępca) jako namiestnik króla oraz: sędzia, podsędek, wojewoda, podkomorzy i chorąży. Sąd objeżdżał województwo i odbywał sesje w powiecie; terminy, w których to się odbywało, nazywano roczkami. Kompetencje sądu ziemskiego obejmowały wszystkie sprawy, w których pozwana była szlachta, z wyjątkiem spraw przekazanych innym sądom (np. sejmikowym lub królewskim) oraz sprawy niesporne.
W 1792 r. jego kompetencje przejął sąd ziemiański.
Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, manifestacje, oblaty, pozwy, juramenty, wyroki.
W zespole wyodrębniono szczątek: 53/9/1 Księgi wieców poznańskich z lat 1553 - 1555
W zespole zmikrofilmowano 140 j.a. o sygn.: Z.1-Z.23 (nr 53: 85837-85859), Z.28 (nr 53 85860), Z.48-Z.50 (nr 53: 85861-85863), Z.52-Z.59 (nr 53: 85864-85871), Z.62-Z.75 (nr 53: 85872-85885), Z.90-Z.180 (nr 53: 85886-85976) i inwent. 9 (nr 53 85977), oraz dopełnienia do 60 sygnatur: Z.2-Z.15 (nr O: 150024-150037), Z.16-Z.23 (nr O: 150037-150046), Z.24 (nr O 152281), Z.25 (nr O 152275), Z.26-Z.32 (nr O: 152240-152246), Z.33 (nr O 152248), Z.34 (nr O 152247), Z.35-Z.47 (nr O: 152249-152261), Z.51 (nr O 152276), Z.77-Z.89 (nr O: 152262-152274)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/9/0/-/1 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1386-1400 274
53/9/0/-/2 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1400-1407 361
53/9/0/-/3 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1407-1413 222
53/9/0/-/4 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1413-1417 196
53/9/0/-/5 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1417-1419 165
53/9/0/-/6 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1419-1421 154
53/9/0/-/7 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1421-1424 231
53/9/0/-/8 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1424-1426 146
53/9/0/-/9 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1426-1427 159
53/9/0/-/10 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1428-1429 212
53/9/0/-/11 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1429-1430; 1432 176
53/9/0/-/12 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1432-1434 282
53/9/0/-/13 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1435-1437 260
53/9/0/-/14 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1437-1438; 1440; 1442-1444 294
53/9/0/-/15 Resignationes ,inscriptiones, relationes, decreta [protocollon] 1444-1446 227
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Amount of archival material

178

178

0

17.31

17.31

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -