Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Naczelnik Powiatu Konińskiego

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - 1816-1866
- brak danych - 1816 - 1866
Komisarz Obwodu Konińskiego (1816-1842) ; Naczelnik Powiatu Konińskiego (1842-1866) tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
rosyjski
spis roboczy Yes brak sygn. 14, 36-39 (przesunięte do zespołu numer 1200)
- brak danych - 1. Wydział Administracyjny, daty skrajne: 1816-1866, liczba j.a.: 25.
2. Wydział Oświecenia, daty skrajne: 1818-1866, liczba j.a.: 5.
3. Wydział Policyjny, daty skrajne: 1817-1866, liczba j.a.: 11.
4. Wydział Wojskowy, daty skrajne: 1833-1864, liczba j.a.: 1.
5. Delegacja do oczynszowania włościan powiatu konińskiego, daty skrajne: 1860-1862, liczba j.a.: 1.
- brak danych -

Amount of archival material

43

43

0

0.87

0.87

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -