Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Naczelnik Powiatu Konińskiego

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - 1817 - 1866
- brak danych - 1817 - 1866
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - Część akt Naczelnika Powiatu Konińskiego z lat 1816-1866 przechowywana jest w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy, nr zesp. 1400, 34 j.a., 0,70 mb.

Amount of archival material

14

14

0

0.21

0.21

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -