Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Koniński Zarząd Powiatowy

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - 1870-1902
Koninskoe Uezdnoe Uprawlenie 1870 - 1870
1872 - 1874
1876 - 1879
1888 - 1888
1902 - 1902
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Utworzony na podstawie Ustawy o Zarządzie Gubernialnym i Powiatowym w Guberniach Królestwa Polskiego z dnia 19(31) grudnia 1866 r. Jego siedziba znajdowała się w Koninie. Wspomnienia ustawa wprowadziła nowy podział administracyjny Królestwa, w ramach którego utworzono powiat koniński, w skład którego wchodziły miasta: Konin, Golina, Ślesin, Rychwał, Tuliszków, Władysławów oraz gminy: Brzeźno, Dąbroszyn, Golina, Gosławice, Kramsk, Piorunów, Russocice, Rzgów, Stare Miasto, Sławoszewek, Tuliszków. Postanowieniem Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim z dnia 6 (18) lutego 1870 r. miasta: Golinę, Rychwał, Ślesin i Tuliszków przekształcono w osady i utworzono w nich gminy lub wcielono do pobliskich gmin. Taki stan rzeczy istniał do pierwszej wojny światowej. Powiatem zarządzał bezpośrednio naczelnik powiatu pod zwierzchnictwem gubernatora i rządu gubernialnego. W skład zarządu powiatowego (pierwotnie zwanego kolegium urzędu powiatowego) wchodził naczelnik powiatu, dwaj jego pomocnicy (jeden do czynności policyjnych, drugi do czynności administracyjnych), lekarz powiatowy i budowniczy (inżynier powiatowy). Zakres spraw podlegających kolegialnemu rozpoznaniu i załatwieniu określał art. 106 wyżej wymienionej ustawy.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1969]
Sprawy podatków i opłat targowych, Straży Ziemskiej, bilans dochodów i rozchodów rady powiatu. Inwentarz książkowy: oprac. J.Bobińska, Konin 1969.

Amount of archival material

9

9

0

0.16

0.16

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -