Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Turecki Zarząd Powiatowy

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - 1881-1905
Turckskoe Uezdnoe Uprawlenie 1881 - 1885
1899 - 1899
1901 - 1905
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Utworzony na podstawie Ustawy o Zarządzie Gubernialnym i Powiatowym w Guberniach Królestwa Polskiego z dnia 19(31) grudnia 1866 r. Jego siedziba znajdowała się w Turku. Wspomniana ustawa wprowadziła nowy podział administracyjny Królestwa, w ramach którego utworzono powiat turecki, w skład którego wchodziły miasta: Turek, Warta, Uniejów i Dobra oraz gminy wiejskie: Goszczanów, Grzybki, Bartochów, Ostrów Wartski, Piekary, Niemyslów, Lubola, Skarżyn, Strzałków, Malanów, Pęcherzew, Wichertów, Piętno, Kowale Pańskie, Wola Świniecka, Koścelnica, Niewiesz, Zelgoszcz, Biernacice, Tokary, Skotniki. Postanowieniem Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim z dnia 6 (18) lutego 1870 r. miasta: Uniejów i Dobra przekształcono w osady i utworzono w nich gminy. Powiatem zarządzał bezpośrednio naczelnik powiatu pod zwierzchnictwem gubernatora i rządu gubernialnego. W skład zarządu powiatowego (pierwotnie zwanego kolegium urzędu powiatowego) wchodził naczelnik powiatu, dwaj jego pomocnicy (jeden do czynności policyjnych, drugi do czynności administracyjnych), lekarz powiatowy i budowniczy (inżynier powiatowy). Zakres spraw podlegających kolegialnemu rozpoznaniu i załatwieniu określał art. 106 wyżej wymienionej ustawy.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1968]
Okólniki i zarządzenia własne, sprawy podatkowe, budowa rzeźni w Turku. Inwentarz książkowy: oprac. J.Bobińska, Konin 1968.

Amount of archival material

3

3

0

0.05

0.05

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -