^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 90
- brak danych -
1899

1899 - 1899
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
- brak danych - 59
215x325 Tak
brak mikrofilmu
Indeksy alfabetyczne urodzeń, małżeństw i zgonów za 1899 rok. brak kart: 17-29, 38-45- najprawdopodobniej niezapisane
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -