Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Urząd Ziemski w Turku

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - 1928 - 1933
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

0

0

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -