Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe Trzcianka

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile
- brak danych - 1919 - 1924
Landratsamt des Netzekreises Schönlanke 1919 - 1924
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Z leżących na północ od Noteci ziem powiatów czarnkowskiego i wieleńskiego, które po traktacie wersalskim przypadły Niemcom, utworzono w 1919 roku powiat nadnotecki, tzw. Netzekreis z siedzibą w Trzciance. Zlokalizowano tam starostwo powiatowe - Landratsamt, którego ustrój nie różnił się od ustroju analogicznych urzędów na terenie Niemiec. Na czele starostwa stał starosta (landrat) jako reprezentant władzy państwowej na terenie powiatu. Do jego kompetencji należały sprawy polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturalne, z wyjątkiem spraw powierzonych administracji specjalnej. Do zakresu zadań landrata należały też sprawy zewnętrzne szkół i kościołów, tj. budowa i naprawa ich budynków oraz sprawy uposażenia nauczycielui i duchowieństwa. Ponadto landrat współdziałał w poborze wojskowym.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Z. Ziółkowska, Piła 1963]
Akta szkół dokształcających z lat 1922-1924; 1 j.a.
Akta stowarzyszenia urzędników z roku 1919; 1 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

2

2

0

0.05

0.05

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -