Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy Trzcianka

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile
- brak danych - [1912]1920 - 1943
Kreisausschuss des Netzekreises Schönlanke 1912 - 1912
1920 - 1943
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Z leżących na północ od Noteci ziem powiatów czarnkowskiego i wieleńskiego, które po traktacie wersalskim przypadły Niemcom, utworzono w roku 1919 powiat nadnotecki, tzw. Netzekreis z siedzibą w Trzciance, gdzie zlokalizowano wydział powiatowy - Kreisausschuss. Rozpoczął on działalność w 1919 roku. Kreisausschussy powstały w Prusach w roku 1890, jako organy wykonawcze sejmików powiatowych. Wydział składał się z 6 osób. Przewodniczącym był starosta (landrat). Do zadań należało współdziałanie z władzami administracji państwowej w zarządzaniu terenem, rozstrzygania spornych spraw administracyjnych i nadzór nad gminami i urzędami stanu cywilnego. Sprawy te załatwiane były poprzednio przez landraturę. Kres istnienia urzędu nastąpił wraz wyzwoleniem Trzcianki w 1945 roku.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Z. Ziółkowska, Piła 1963]
Zbiory protokołów obcych z lat 1920-1933; 8 j.a.
Kalendarze powiatowe z lat 1921-1929; 2 j.a.
Sprawy komunalne gmin wiejskich z lat [1912] 1921-1943; 21 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

31

31

0

0.70

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -