Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Czarnkowie

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile
- brak danych - [1822]1919 - 1939
- brak danych - 1822 - 1918
1919 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Polski Wydział Powiatowy w Czarnkowie, który powstał w 1919 roku, kontynuował działalność niemieckiego Kreisausschussu w Czarnkowie. Kreisausschuss powstał w roku 1890. Do zadań jego należało współdziałanie z władzami administracji państwowej w zarządzaniu terenem, rozstrzygania spraw sporno-administracyjnych i nadzór nad gminami. Sprawy te załatwiane były poprzednio przez landraturę. Nowo utworzony Kreisausschuss przejął część akt landratury dotyczących spraw związanych z jego działalnością. Po wyzwoleniu powiatu czarnkowskiego z niewoli pruskiej w roku 1919 władze polskie utworzyły Wydział Powiatowy w Czarnkowie, który przejął sprawy prowadzone poprzednio przez Kreisausschuss. Równocześnie przejęto akta, na których pracowano aż do 1935 roku. Do zakresu działalności wydziału powiatowego należała piecza nad sprawami gospodarczymi, zdrowotnymi i kulturalnymi powiatu. Do spraw poruczonych należało sprawowanie opieki i nadzór nad gospodarką gmin wiejskich i miejskich oraz nadzór nad urzędami stanu cywilnego. Działalność wydziału powiatowego przerwał wybuch wojny w 1939 roku.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Z. Ziółkowska, Piła 1961]
Sprawy dotyczące wyborów z lat [1826] 1919-1938; 40 j. a.
Sprawy dotyczące urzędników z lat [1837] 1919-1935; 9 j. a.
Gospodarka finansowa powiatu, budżety z lat [1892] 1919-1939; 39 j. a.
Długi i zaciąganie pożyczek z laty [1865] 1919-1935; 17 j. a.
Ubezpieczanie od ognia; sporządzanie mapy powiatu z lat [1875] 1919-1932; 2 j. a.
Powiatowa Kasa Komunalna z lat [1891] 1919-1937; 12 j. a.
Opieka społeczna, pomoc ubogim, bezrobocie (w tym: Fundusz Pracy, dożywianie) z lat [1915] 1919-1939; 65 j. a.
Sprawy różne, m. in. statystyka, pomoc dla szkół, zmiana granic powiatu,elektryfikacja z lat [1903] 1919-1938; 21 j. a.
Dobra szlacheckie z lat [1831] 1919-1926; 8 j. a.
Administracja gmin wiejskich ( m. in. wybory i protokoły z zebrań władz gminnych, budżety, podatki komunalne) z lat [1822] 1919-1939; 367 j.a.
Sprawy ubogich gminnych z lat [1837] 1919-1935; 89 j. a.
Sprawy sędziów polubownych z lat [1841] 1919-1937; 4 j. a.
Sprawy sanitarne i weterynaryjne z lat 1923-1938; 8 j. a.
Sprawy przemysłowe i koncesje przemysłowe z lat[1890] 1919-1934; 10 j. a.
Sprawy rolne, polowań, wodne i melioracyjne z lat [1879] 1919-1939; 55 j. a.
Sprawy budowlane z lat 1921-1938; 16 j. a.
Sprawy osiedleńcze z lat [1898] 1919-1937; 12 j. a.
Sprawy urzędów stanu cywilnego z lat [1875] 1919-1934; 9 j. a.
Sprawy sporno-administracyjne z lat [1880] 1919-1939; 62 j. a.
Sprawy dotyczące Szpitala Powiatowego w Czarnkowie z lat [1892] 1919-1935; 16 j. a.
Budowa kolei z lat [1873] 1919-1939; 5 j. a.
Sprawy dotyczące budowy i utrzymania dróg i mostów, budowa szos z lat [1854] 1919-1937; 175 j. a.
Sprawozdania ze stanu gospodarki i budżety dotyczące: miasta Chełmno, powiatu inowrocławskiego, powiatu szubińskiego, miasta Wąbrzeźno i powiatu żnińskiego z lat 1924-1932; 14 j. a.
Dokumentacja niearchiwalna: akta osobowe z lat 1884-1937; 56 j. a.
- brak danych -

Amount of archival material

1055

1055

0

13.50

13.50

0.00

Amount of non-archival material

56

0.21

1884 - 1937