Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile
Previous archive Next archive
1844.05 - brak danych -
360.3 8
6 3

Oddział zamiejscowy bez wydzielonych komórek wewnętrznych.

Archiwum w Pile istnieje od 1952 r. Swoim zasięgiem obejmowało początkowo ówczesne powiaty: chodzieski, czarnkowski, trzcianecki, złotowski oraz Piłę. Wraz z utworzeniem w 1975 r. województwa pilskiego teren działania znacznie się powiększył. Nastąpiły ponadto zmiany organizacyjne - Powiatowe Archiwum Państwowe w Pile zastąpione zostało Oddziałem w Pile Archiwum Państwowego w Poznaniu. Dziś, po kolejnej reformie administracyjnej, pilska placówka nadzoruje ten sam obszar co uprzednio, na który składają się powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wałecki, wągrowiecki i złotowski.
Obecne lokum to już czwarta siedziba naszego oddziału. Początkowo były to trzy pokoje w budynku pilskiego starostwa, potem dwa przy ul. Kilińskiego. Przejściowo archiwum mieściło się nawet w budynku przeznaczonym do rozbiórki. Od 1984 r. zajmowało murowany barak przy ul. Śniadeckich, który miał służyć dziesięć lat. W 2004 roku pilskie archiwum przeprowadziło się do siedziby z prawdziwego zdarzenia.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
55/16/0 Akta miasta Ujście 1832 - 1950 0
55/17/0 Akta miasta Wieleń 1818 - 1950 0
55/18/0 Akta gminy Budzyń [1824]1836 - 1954 0
55/19/0 Akta gminy Chodzież 1920 - 1954 0
55/20/0 Akta gminy Kaczory 1935 - 1954 0
55/21/0 Akta gminy Margonin 1945 - 1954 0
55/22/0 Akta gminy Szamocin 1910 - 1954 0
55/23/0 Akta gminy Ujście 1873 - 1954 0
55/24/0 Akta gminy Czarnków 1832 - 1954 0
55/25/0 Akta gminy Drawsko 1931 - 1954 0
55/26/0 Akta gminy Lubasz 1833 - 1939 [1949] 0
55/27/0 Akta gminy Piłka 1904 - 1933 0
55/28/0 Akta gminy Połajewo 1916 - 1954 0
55/29/0 Akta gminy Rosko 1863 - 1954 0
55/30/0 Akta gminy Wieleń 1828 - 1932 0
1 2 3 4 ... 71 72