Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Łańcucie

Archiwum Państwowe w Przemyślu
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - nie
administracja specjalna - zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
56/12/0/1.1/1 Miesięczne sprawozdania (opisowe i cyfrowe) w zakresie osadnictwa miejskiego i wiejskiego, pośrednictwa pracy 1945 0
56/12/0/1.2/2 Sprawozdania z działalności ogólnej, gospodarczej, sanitarnej oraz rozłądowania transportów 1945 0
56/12/0/2.1/3 Instrukcje i okólniki władz zwierzchnich 1945-1949 0
56/12/0/2.1/4 Akta dotyczące organizacji (protokoły zdawczo-odbiorcze związane z przekazaniem agend, zarządzenia wewnętrzne, odpis instrukcji dot. organizacji wewnętrznej Powiatowego Oddziału) 1945-1950 0
56/12/0/2.1/5 Sprawozdania opisowe (miesięczne, roczne) z ogólnej działalności, statystyka przesiedleńcza 1945-1949 0
56/12/0/2.1/6 Protokoły i sprawozdania z inspekcji, zarządzenia pokontrolne, kontrole wewnętrzne 1945-1949 0
56/12/0/2.2/7 Sprawozdania statystyczne związane z akcją osadnictwa i przesiedleń (ruchu repatriantów i przesiedleńców, wydanych orzeczeń odszkodowawczych i zastępczych dokumentów osobistych, sprawozdania ze stanu akcji przesiedleńczej) 1947-1948 0
56/12/0/2.3/8 Preliminarze budżetowe 1945-1950 0
56/12/0/2.4/9 Sprawozdania statystyczne związane z akcją osadnictwa i przesiedleń (z ruchu repatriantów i przesiedleńców, zestawienia repatriantów i przesiedleńców osiedlonych w miastach, wykazy ludności wiejskiej przesiedleńczej w ramach akcji parcelacyjnej na majątki ziem odzyskanych) 1945-1947 0
56/12/0/2.5/10 Sprawozdania miesięczne (opisowe, cyfrowe) w zakresie osadnictwa i przesiedleń 1945-1948 0
56/12/0/2.5/11 Miesięczne sprawozdania opisowe w zakresie akcji przesiedleńczej spółdzielczo-parcelacyjnej 1946-1948 0
56/12/0/2.5/12 Wykazy statystyczne do planu akcji osadniczej, sprawozdania z wyjazdów służbowych oraz pomocy osiedlonym repatriantom 1945-1946 0
56/12/0/2.5/13 Sprawy ewakuacyjne (wykazy osób narodowości ukraińskiej z poszczególnych gmin, sprawozdania ewakuacyjne z miesiąca czerwca 1946) 1945-1946 0
56/12/0/2.5/14 Sprawozdania dekadowe i miesięczne w zakresie osadnictwa wojskowego 1946 0
56/12/0/2.5/15 Konferencja związana z osadnictwem spółdzielczo-parcelacyjnym (delegacje zwiadowcze, opisy majątków) 1947-1948 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

91

31

0

0.85

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -